BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piróg Danuta (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Tytuł
Miejsce i rola edukacji europejskiej w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości w kontekście współczesnych wyzwań cywilizacyjnych
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2005, vol. 1, s. 213-220, ryc., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne
Słowa kluczowe
Edukacja, Edukacja europejska, Przedsiębiorczość w programach nauczania, Szkolnictwo ponadpodstawowe, Szkolnictwo średnie
Education, European education, Entrepreneurship in the curriculum, Secondary education, Secondary education
Abstrakt
Zachodzące przemiany społeczne, gospodarcze, kulturowe i polityczne w Polsce i na świecie, zwłaszcza procesy globalizacji i integracji z Unią Europejską oraz postępujący z coraz większym nasileniem rozwój cywilizacyjny, wymuszają na społeczeństwie przygotowanie się do nowych warunków życia. Zasadniczą rolę w tym zakresie odgrywa przyswojenie wiedzy o wymienionych procesach, zrozumienie mechanizmów nimi rządzących i nabycie umiejętności, pozwalających na sprawne funkcjonowanie jednostki w nowej rzeczywistości. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach Cz., 1993. Kierunki zmian w polskiej szkole wobec integracji Europy. [w:] Szkoła i nauczyciel a integracja Europy (red. Gerlach R., Podoska-Filipowicz E.) WSP, Bydgoszcz.
 2. Banach Cz., 1999. Reforma systemu edukacji w Polsce - na tle tendencji europejskich. Nowa Szkoła, nr 9.
 3. Banach Cz., 2001. Strategia i zadania edukacji w integracji Polski z Europą [w:] Szkoła: edukacja europejska (red. Koprownicki J.). Wyd. Naucz. Nowe w Szkole, nr 5.
 4. Błeszyńska K., 2001. Problemy i dylematy edukacji dla wielokuturowości. [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Wyd. Trans Humana, Białystok, s. 111-125.
 5. Butryn D., 2001. A new shape of the European dimension in Poland during the education reform. [w:] International Conference on European Dimension of Teaching Geography in the Middle, South-Eastern and Eastern European Countries in Transition. Uniwersity of Maribor.
 6. Dziennik Ustaw nr 61 z dnia 19 czerwca 2001 r.
 7. Kalinowska-Witek B., 2000. Szkolnictwo i edukacja w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Nowa Szkoła, nr 2.
 8. Licińska D., 1999. Słownik szkolny - człowiek i jego działalność. WSiP, Warszawa.
 9. Lipko S., 1973. Nauczanie geografii w okresie Komisji Edukacji Narodowej, PZWS, Warszawa.
 10. Makieła Z., 2004. Nowy przedmiot nauczania dla geografów - podstawy przedsiębiorczości [w:] Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w drodze do jednoczącej się Europy. Wyd. Nauk. AP, Kraków, s. 166-168.
 11. Olszewska-Dyoniziak B., 1991. Człowiek - kultura - osobowość. Wyd. Universitas, Kraków.
 12. Piróg D., 2002. Potrzeby i możliwości optymalizacji edukacji europejskiej na etapie gimnazjum (na przykładzie badań w wybranych gimnazjach województwa małopolskiego) - rozprawa doktorska przechowywana w ZDG.
 13. Rabczuk W., 1994. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich. IBN, Warszawa.
 14. Sielatycki M., 1993a. Edukacja europejska w nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, nr 4.
 15. Sielatycki M., 1993b. Edukacja europejska w polskiej szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 2.
 16. Sielatycki M., 1999. Europejski wymiar nauczania w zreformowanej geografii szkolnej. [w:] Problemy integracji europejskiej w nauczaniu geografii w zreformowanym systemie szkolnym (red. Kostrowicka A., Tomalkiewicz J.), UW, Warszawa.
 17. Sielatycki M., 2000. Europejski wymiar nauczania w polskich szkołach. [w:] Edukacja europejska w zreformowanej szkole (red. S. Bednarka) MEN, Wyd. DTSK Silesia, Wrocław.
 18. Suliborski A., 1991. Istota i funkcja geografii a system edukacji. [w:] Geografia w Szkole, nr 5, s. 272-275.
 19. Zioło Z., 2002. Model aktualizacji treści kształcenia geograficznego. [w:] Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Teoria i praktyka. Wyd. Nauk. AP, Kraków, s. 33-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu