BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kujawińska Agnieszka (Politechnika Poznańska), Piłacińska Maria (Politechnika Poznańska), Rogalewicz Michał (Politechnika Poznańska), Hamrol Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Ocena stanu procesu wytwarzania jako przykład wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie
Manufacturing Process State Evaluation as an Example of Decision-Making Support in Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 297-304, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Decyzje kierownicze, Proces produkcji
Enterprises, Management decision, Production process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W obszarach inżynierii produkcji oraz zarządzania produkcją, tak jak w każdej działalności decyzyjnej człowieka, ważna jest umiejętność odkrywania, zrozumienia i rozwiązywania problemów. Menedżerowie zauważają, że aby zarządzać racjonalnie, coraz więcej uwagi muszą poświęcać rozsądnemu podejmowaniu decyzji zarówno dotyczących działań operacyjnych, jak i strategicznych dla organizacji. Sukces działań podjętych w wyniku tych decyzji jest wynikiem znajomości reguł i mechanizmów rządzących procesami wytwarzania, umiejętności szybkiego reagowania na określony stan procesu, zdolności przewidywania przyszłych jego stanów oraz wyboru najlepszej (spośród wielu możliwych) decyzji dla określonej grupy kryteriów. Podejmując decyzje, należy zawsze przyjąć pewne założenia. Zgodnie z zasadą GI-GO (garbage in - garbage out) przyjęcie złych założeń prowadzi do fałszywych rozważań, błędnych wniosków i działań. Niska efektywność decyzji jest dla przedsiębiorstwa zawsze szkodliwa, ponieważ może dezorganizować jego funkcjonowanie i podważać zaufanie pracowników. Ważne jest zatem, jakimi narzędziami wspomagającymi proces decyzyjny się dysponuje oraz na podstawie jakich danych dokonywane są analizy. (fragment tekstu)

The subject of the paper is the problem of diagnosis and evaluation of an ability of the manufacturing process to meet quality requirements by products being the result of a process. In the article the idea of adaptive methods for classifying the state of the manufacturing process was presented. The adaptability of methods is understood as their ability to a flexible adjustment to: a production process which is changeable by nature, various manufacturing processes, a changing set of data describing the process state (a use of others process state measures) and therefore it is understood as a broadly defined methods ability to a continuos "self-learning". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G.M. Smith, Statistical Process Control and Quality Improvement, Pearson Prentice Hall, 2002.
  2. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa, 2008.
  3. A. Hamrol, Process diagnostics as means of improving the efficiency of quality control, "Production Planning and Control" 2000, Vol. 11, No. 8, s. 797-805.
  4. S. Greco, B. Matarazzo, R. Słowinski, Rough set theory for multicriteria decision analysis, "European Journal of Operational Research" 2001, Vol. 129, No. 1, s.  1-47.
  5. S. Greco, B. Matarazzo, R. Słowiński, Decision Rule Approach, w: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the art surveys, red. J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott:, Springer 2005, s. 507-561.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu