BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśloch Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Globalizacja i rozwój gospodarki w warunkach kryzysu
Globalization and Market Development in Crisis
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013, nr 22, s. 147-160, ryc., bibliogr. 17 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych = Conditions of Economic Development of Spatial Systems
Słowa kluczowe
Globalizacja, Rynek, Kryzys gospodarczy
Globalization, Market, Economic crisis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zachwyt nad globalizacją oraz próba zastanowienia się, czy globalizację nadal należy traktować jako metodę rozwiązywania wszelkich problemów społecznych. Zwycięstwo globalnej gospodarki rynkowej i samoregulacja gospodarki globalnej. Przyczyny i skutki współczesnych procesów globalizacyjnych, stanowiących szanse rozwoju dla jednych oraz zagrożenia dla innych (zarówno całych gospodarek, jak i poszczególnych przedsiębiorstw). I wreszcie problem najistotniejszy: globalizacja a ogólnoświatowe kryzysy gospodarcze. Wymienione zagadnienia dotyczące związków korelacyjnych pomiędzy współczesną globalizacją a przyczynami kryzysów w gospodarce światowej stanowią temat niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)

Admiration for globalization. Globalization as a method of solving all social problems. Victory of the global market economy and self-control of the global economy. These such serious problems concerning the correlation between modern globalization and an economy in crisis are leading contents of this article. It shows the nature of modern globalization with a detailed analysis, which presents in what way these phenomena influence changes in the global economy and global crisis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker, T.H. (1995). The Consumer in the Global Market. The OECD Observer, 192.
 2. Brake, T. Walker, D., Walker, T. (1995). Doing Business Internationally. The Workbook to Cross - Cultural Success. Princeton, New Yersey: Training Management Corporation.
 3. Ghemawat, P. (2009). Distance Still Matters - the Hard Reality of Global Expansion. Harvard Business Review, 79(8), 137-147)
 4. Gwiazda, A. (1999). Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Kłosowska, A. (1997). Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki. Kultura i Społeczeństwo, 4.
 6. Kaczmarek, T.T. (2009). Globalna gospodarka i globalny kryzys. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 7. Kołodko, G. (2001). Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem. Toruń: Dom Organizatora TNOIK.
 8. Kornacka, D. (2000). Globalizacja - implikacje dla przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 9. Kotler, P. (1994). Marketing. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 10. Kowalik, T. (2002). Kapitał globalny a tendencje egalitarne i antyegalitarne. W: B. Liberska (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 11. Liberska, B. (red.), (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 12. Maśloch, P. (2011). Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce w dobie transformacji i globalizacji. Toruń: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 13. Ostry, S, (2001). Globalisation and Sovereignty. Montreal: McGill University.
 14. Stonehouse, G. Hamill, J. Campbell, D. Purdie, T. (2001). Globalizacja. Strategie i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
 15. Strategor. (1995). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 16. Toffler, A. (1999). Szok przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 17. Zorska, A. (1998). Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu