BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Model analizy finansowej działalności operacyjnej małego przedsiębiorstwa
Model Of Financial Analysis of Small Enterprise's Operating Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 305-312, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Działalność operacyjna
Small business, Financial analysis, Operating activities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawidłowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wymaga dostępu do odpowiedniego systemu informacji. Dysponowanie informacjami z wykorzystaniem metod analizy finansowej pozwala przygotować przedsiębiorstwo do zmian otoczenia, identyfikować ryzyko, dokonać wyboru właściwych form zabezpieczenia się przed jego skutkami oraz odpowiednich scenariuszy rozwoju. Analiza finansowa ma więc zarówno znaczenie poznawcze, jak i stanowi narzędzie wykorzystywane w procesie zarządzania. Zakres informacji niezbędnej dla właściwego zarządzania i oceny przedsiębiorstwa można rozpatrywać w aspekcie informacji retrospektywnej i prospektywnej. Źródłem informacji retrospektywnej jest sprawozdawczość finansowa i dodatkowa informacja dotycząca zmian otoczenia, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Informacje o przyszłości mają charakter prognoz i symulacji stanowiących podstawę do formułowania i wyboru różnych strategii rozwoju przedsiębiorstwa i odpowiadających im strategii działania. Dotyczy to również projekcji zmian otoczenia i szacunku zmian głównych zewnętrznych wyznaczników działalności (w tym szacunki zmian parametrów rynku). Małe przedsiębiorstwa napotykają jednak na bariery i ograniczenia informacyjne, które mogą utrudniać prowadzenie szerszej analizy finansowej i zakłócać bieżące oraz strategiczne procesy decyzyjne. Z drugiej jednak strony mogą one łatwiej kontrolować koszty i wydatki, posługując się indywidualnym, uproszczonym systemem informacji, niezależnie od wymogów ogólnie przyjętych standardów rachunkowości. (fragment tekstu)

Solving decision problems in modern company requires an adequate model of financial analysis, that provides synthetic and detailed information. This issue is also valid in managing small enterprises, however the scope of the analysis should be adjusted to the specific character of their activity. This paper presents the main objective and scope of the selected fields of financial analysis, stressing the problem of operating activity analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa 2005, s. 70.
  2. B. Rogoda, Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  3. G. Łukasik, Wykorzystanie analizy przepływów pieniężnych w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa (ujęcie dynamiczne), w: Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa, red. G. Łukasik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009, s. 103 -131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu