BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Modelowe ujęcie polityki dywidend z punktu widzenia inwestora rynku kapitałowego oraz emitenta
A Model Approach to Dividend Policies from the Point of View of a Capital Market Investor and an Emitent
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 159, s. 39-50, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Dywidenda, Portfel akcji, Papiery wartościowe
Capital market, Dividend, Equity portfolios, Securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Potencjalny inwestor tworzy portfel akcji składający się z akcji więcej aniżeli jednego podmiotu. Dlatego szczególnego znaczenia nabiera problem doboru odpowiednich spółek do portfela tak, aby w przypadku aprecjacji kursów akcji na giełdzie papierów wartościowych, wytypowane spółki przyniosły wyższą stopę zwrotu z portfela aniżeli główny indeks, a w przypadku deprecjacji kursów akcji, portfel taki powinien przynieść mniejsze straty aniżeli główny indeks. Dodatkowo dobierając do portfeli spółki, które wypłacają dywidendę, należy fakt ten uwzględnić w rachunku efektywności inwestycji. Wypłata dywidendy będzie skutkować określonymi zmianami tak dla inwestora, jak i emitenta transferującego część wypracowanego zysku. Rozpatrując problem tworzenia portfela spośród wcześniej wytypowanych akcji, przeważnie stosuje się podejście zaproponowane przez H.M. Markowitza. Idea budowania portfeli inwestycyjnych według niego opiera się na wyznaczaniu portfeli efektywnych.(fragment tekstu)

The article discusses the issue of a model approach to dividend policies from the point of view of an investor and an emitent. The point of view of the investor was presented as a possibility of creating portfolios of securities made only of dividend companies in comparison to a popular method of creating dividend portfolios: the Markowitz method. On the other hand, an approach to dividend policies from the point of view of an emitent of securities was described as a possibility of applying fuzzy numbers and logit models in creating the strategy of the division of a company's profit. In addition, in the article the specificity of dividends and a potential influence of the paid out dividend on the behavior of the listings of shares of the companies was described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bulan L., Zhipeng Y. (2009): The Pecking Order of Financing in the Firm's Life Cycle. "Banking and Finance Letters", Vol. 1, No. 3, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1559150 (23.03.2013).
 2. Bulan L., Subramanian N. (2009): The Firm Life Cycle Theory of Dividends. http://people.brandeis.edu/~lbulan/Book_Chapter.pdf (22.03.2013).
 3. Giełda papierów wartościowych w Warszawie, www.gwp.pl (23.08.2013).
 4. Horbaczewska B. (2012): Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym. CeDeWu, Warszawa.
 5. Jabłoński B.: Model portfela dywidendowych papierów wartościowych. W: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009. Red. A.S. Barczak, S. Barczak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
 6. Jabłoński B., Przybycin Z. (2011): Planning of a Financial Outcome and Dividend Policy in the Conditions of Uncertainty. Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica.
 7. Jabłoński B. (2012): Zastosowanie logiki rozmytej w polityce dywidendowej przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W: Zarządzanie Finansami - upowszechnianie i transfer wyników badań. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Jabłoński B. (2010): Znaczenie wyboru grup akcji do portfela inwestycyjnego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w latach 1991-2009. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej. Red. U. Zagóra-Jonszta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 9. Jajuga K., Jajuga T. (2002): Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kowerski M. (2011): Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne. Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiA w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 11. Łachwa A. (2011): Rozmyty świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji. Exit, Warszawa.
 12. Maddala G.S. (2006): Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Piegat A. (2003): Modelowanie i sterowanie rozmyte. Exit, Warszawa.
 14. Tarczyński W. (1997): Rynki kapitałowe T.1 i 2. Metody ilościowe. Placet, Warszawa.
 15. Tarczyński W. (2002): Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa.
 16. Wypych M. (2005): Strategie dywidendowe polskich spółek giełdowych. W: Finanse przedsiębiorstw. Red. J. Ostaszewski. SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu