BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Segmentacja rynku jako determinanta strategii przedsiębiorstw usługowych
Market Segmentation as a Determinant of the Service Companies Strategies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 313-320
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Segmentacja rynku
Service enterprise, Market segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys gospodarczy w Polsce osłabił nieco sytuację mikrofirm, co skłania do poszukiwania skutecznych strategii marketingowych. W opracowaniu przedstawiono przygotowaną na podstawie własnych badań bezpośrednich segmentację konsumentów na rynku usług, której wykorzystanie powinno zwiększyć szansę powodzenia firm realizujących zaproponowane w oparciu o tę segmentację strategie marketingowe. (fragment tekstu)

The economic crisis has deteriorated the situation of the service microcompanies. This arouses necessity of searching new successful marketing strategies for these organizations. The paper presents the results of service market segmentation prepared on the basis of primary research conducted by the author. The segmentation has allowed to distinguish 6 consumers segments, including: Life users, Modest, Provident, Resourceful, Independent and Natty. Use of the segmentation increases the chances of the success of the companies realizing the marketing strategies suggested in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r., Informacje bieżące GUS, maj 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_dzial_ gosp_przedsie_do_9_osob_2009r.pdf.
  2. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w i półroczu 2010 r., GUS, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_zmiany_strukturalne_ grup_podmiotow_gn_w_I_pol_2010.pdf.
  3. B. Mikołajczyk, Segmentacja klientów firm usługowych, w: Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w  Katowicach, Katowice 1998.
  4. Mikroprzedsiębiorczość w Polsce, badanie zrealizowane przez Pentor Research International na zlecenie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, Pentor 2009.
  5. Czynniki sukcesu mikroprzedsiębiorstw, raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy przy współpracy merytorycznej Microfinance Centre, Pentor, maj 2010, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/czynn_sukc_mikro. pdf.
  6. Zmiana dotyczy utożsamiania przez McDonalda i Dunbara "rynku" z  "segmentem". M. McDonald, I. Dunbar, Segmentacja rynku. Przebieg procesu i  wykorzystanie wyniku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 274.
  7. M. McDonald, I. Dunbar, op. cit., s. 274; P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu