BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Anna (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Ocena pracownika jako zasób wiedzy personalnej w przedsiębiorstwie
The Periodic Appraisal as a Resource of a Personal Knowledge in the Firm
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 47-58, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Ocena pracowników, Wartość pracy, Wydajność pracy, Wiedza w organizacji, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employee appraisal, Value of work, Labour efficiency, Knowledge in organization, Human resources, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie wartościowania pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwach pracowników. Praca jest próbą zanalizowania miejsca i roli oceny pracowniczej w organizacji oraz informacji, jakie dostarcza ona współczesnym procesom skutecznego zarządzania. Przedstawienie oceny pracowniczej jako źródła wiedzy personalnej ma na celu podkreślenie tego narzędzia i jego znaczenia w systemie ewaluacji pracy. Ukazuje jego wagę w działaniach zmierzających do podniesienia wydajności pracy w procesach, gdzie człowiek i jego kwalifikacje zawodowe zajmują kluczową pozycję. (abstrakt oryginalny)

The paper is a short characteristic a periodic employee appraisal it administrative functionality, what it's serve in a lot of firms. The subject of that paper is connected with a human resources as a basic of the work-shop. It deliberates about part, place and meaning the appraisal as a source of information. It underlines that implement and it's role in the system of work evaluation. It's try to show a importance in the undertaking to tend ti the increase the productivity of a work, where the man and his professional qualifications takes the main position. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Akade, Kraków 2000.
 2. Bańka W., Zarządzanie personelem - teoria i praktyka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 3. Beck E., Długosz-Truskowska E., Guca S. (red.), Zarządzanie pracownikami, Wyd. AGH, Kraków 2002.
 4. Bieniok H., System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wyd. AE Katowice 2006.
 5. Dzieńdziora J., Obraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji celnej, [w:] Michałowskiej M. (red.), Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym, pod Wyd. AE, Katowice 2006.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 7. Hudson H., Doskonała ocena pracowników, Rebis, Poznań 2003.
 8. Juchnowicz M., Współczesne tendencje motywowania pracowników w polskich realiach, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu personelem, Wyd. AE, Kraków 1997.
 9. Jurkowski R., Zarządzanie personelem: proces kadrowy i jego prawne aspekty, ABC, Warszawa 2000.
 10. Korach R., Nagroda i kara. Profesjonalna ocena pracownika, Helion One Press, Gliwice 2009.
 11. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2000.
 12. Listwan T., Król H. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 13. Ludwiczyński A., Ocenianie pracowników [w:] Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, PWN, Warszawa 2007.
 14. Nadolski J., Ocenianie pracowników, OWOPO, Bydgoszcz 1996.
 15. Poels F., Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń: jak wprowadzać efektywny system, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 16. Rapacka M., Mrzygłód J., Rostowski T., System ocen okresowych pracowników [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. CeDeWu, Warszawa 2004.
 17. Ratyński W., Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 18. Robbins S. P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 19. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000.
 20. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy, Kraków 2004.
 21. Ściobiorek Z., Ludzie-cenny kapitał organizacji, Wyd. A. Marszałek,Toruń 2004.
 22. Wach T., Motywowanie i ocenianie pracowników, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1997.
 23. Wiernek B, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2001.
 24. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu