BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Howaniec Honorata (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Polityka klastrowa w Polsce a innowacyjność MSP
Cluster policy in Poland and Innovation of SME's
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 298, s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność
Business cluster, Innovative character, Small business, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie kryzysu gospodarczego pojęcia "klaster" i "innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw" są jednymi z najczęściej odmienianych, szczególnie gdy mówimy o rozwoju czy konkurencyjności gospodarki. Nic w tym dziwnego. Rzeczywiście, terminy te wiąże się ze sobą. Zakłada się, że rozwój klastrów spowoduje wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, a przez to - rozwój poszczególnych regionów i kraju. Opracowanie przedstawia pojęcie klastra, założenia i narzędzia polityki klastrowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, oraz dotychczasową innowacyjność prezentowanego województwa.(abstrakt oryginalny)

In times of economic crisis the concept of cluster and innovation of small and medium-sized enterprises are particularly important when we talk about the development and competitiveness of the economy. This is not surprising. Indeed, these terms are related to each other. It is assumed that the development of clusters will increase innovation and competitiveness of enterprises, and thereby of every region and the country. The paper presents the cluster concept, principles and tools of cluster policy in Poland, with particular emphasis on Silesia Voivodeship and the existing innovation of the presented voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność badawcza i rozwojowa (B+R), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc /ASSETS_Dzialalnosc_ badawcza_i_rozwojowa.pdf (5.01.2012).
 2. Dzierżanowski M., Raport otwarcia nt. polskiej polityki klastrowej, PARP.
 3. Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej. Raport, PARP, Warszawa 2005, http://www.cptt.uz.zgora.pl/dokumenty/innowacja/raport.pdf (5.01.2012).
 4. Hill E.W., Brennan J.F., A Metrology for Identifying the Drivers of Industrial Clusters: The Foundation of Regional Competitive Advantages, "Economic Development Quarterly" 2000, no. 14.
 5. Howaniec H., Rola klastrów w rozwoju atrakcyjności inwestycyjnej regionów, [w:] Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce: integracja, kooperacja, klastering, R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011.
 6. Howaniec H., Dudzik-Lewicka I., Rola klastrów w rozwoju przedsiębiorczości, [w:] Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami, R. Barcik, H. Howaniec, W. Waszkielewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2011.
 7. Informacje o województwie. Województwo na tle kraju, GUS, US w Katowicach, http://www.stat.gov. pl/katow/69_599_PLK_HTML.htm (5.01.2012).
 8. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 9. Nauka i technika w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, US w Szczecinie, Warszawa 2012.
 10. Nauka i technika w Polsce w 2009 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, US w Szczecinie, Warszawa 2011.
 11. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 12. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 13. Redman J.M., Understanding State Economies through Industry Studies, Council of Governors' Policy Advisors, Washington 1994.
 14. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2010, US w Katowicach, Katowice 2011.
 15. Rosenfeld S.A., Community college/cluster connections: Specialization and competitiveness in the United States and Europe, "Economic Development Quarterly" 2000, no. 14.
 16. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 17. Wojnicka E., Rola klastrów innowacyjnych w Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 5.
 18. Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu