BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Voss Grażyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Audyt - zielona księga - małe i średnie przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 331-336, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość
Small business, Accounting
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
W zarządzaniu działalnością jednostki kierownictwo wykorzystuje narzędzie audytu wewnętrznego. Instrument ten jest skuteczny dzięki systematycznym przeglądom oraz obiektywnej, rzetelnej ocenie funkcjonowania jednostki. Zadaniem audytu wewnętrznego jest dostarczenie kierownictwu jednostki obiektywnej informacji o działaniu instytucji, wdrożonych systemach kontrolnych, postrzeganym ryzyku i możliwości jego zminimalizowania (wyeliminowania) oraz wprowadzenia usprawnień dla zwiększenia efektywności i wydajności działania jednostki. Audyt wewnętrzny realizuje podstawowe i szczegółowe zadania, do podstawowych zalicza się: - przeprowadzenie analizy i oceny systemu kontroli wewnętrznej, - wydanie opinii o wiarygodności sprawozdania finansowego po dokonaniu oceny systemu kontroli wewnętrznej, - przedstawienie opinii o efektywności zarządzania ryzykiem, - ocenę racjonalności zarządzania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Grocholski, Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, t.1, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004, s. 11.
  2. K. Winiarska, Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa 2008, s. 41.
  3. A. Herdan, M. M. Stuss, J. Krasodomska, Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 61-62.
  4. E. I. Szczepankiewicz, Wybrane aspekty i uwarunkowania realizacji zasad etyki przez audytorów wewnętrznych, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 9/2007, www.mrf.pl (02.09.2009).
  5. E. Terebucha, Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Poradnik księgowego, PWE, Warszawa 1976, s. 314.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu