BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyrka Krzysztof (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Byczkowska Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Zarządzanie potencjałem ludzkim w zachodniopomorskich zakładach pracy chronionej - wybrane wyniki badań
Management of Human Potential in Sheltered Workshop
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 339-346, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zakład pracy chronionej
Human Capital Management, Supported employment enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie jednym z najważniejszych obszarów zarządzania przedsiębiorstwami staje się zarządzanie potencjałem ludzkim. Dzieje się tak nie bez przyczyny. W obecnych warunkach konkurowania spada znaczenie zasobów materialnych na rzecz niematerialnych. Pracownicy z ich odpowiednią wiedzą, umiejętnościami, energią i zaangażowaniem, a także skłonnością do uczenia się i rozwoju coraz częściej zaczynają decydować o sukcesach organizacji. Zarządzanie potencjałem ludzkim staje się więc kluczowym czynnikiem, wpływającym na konkurencyjność całej organizacji oraz jej zdolność do realizacji wyznaczonej misji. Ukierunkowanie przebiegu procesów zarządzania pracownikami z naciskiem na odkrywanie, rozwój i wykorzystywanie ich kapitału przyjmuje tu rolę decydującą. Dla kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za efektywność wykorzystywania potencjału pracowników w procesie zarządzania nimi, oznacza to nieustanne podnoszenie standardów swojej pracy oraz doskonalenie narzędzi zarządzania personelem. (fragment tekstu)

The issue of human capital management of people with disabilities of particular importance for the zachodniopomorski region. The employment rate of disabled people here achieves a lower value than the current employment rate for the whole country (20.7%), assuming the value of only 14.7%. Faced with such a low level of employment play an important role ZPCh. Although ZPCh in this area will serve as a leader in employing disabled people, leaves much to be desired as human resource management, as evidenced by the results of the tests. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dane na podstawie Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), prowadzonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Co wynika z raportów kontrolnych NIK, PIP i PEFRON przeprowadzonych w  2008 r. i 2009 r. w ZPCh zachodniej Polski.
  3. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, red. W. Kopaliński, PWN, Warszawa, 2000, s. 406.
  4. Zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji XXI wieku, red. K. Piotrkowski, WAT, Warszawa 2006, s. 32.
  5. M. Gableta, Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław, 2003, s. 177.
  6. A. Sajkiewicz, Zasoby ludzkie w organizacji, WU w Białymstoku, Białystok 2000, s. 57.
  7. Słownik języka polskiego, tom 3, PWN,Warszawa 1983, s. 268.
  8. T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, WSZiP Warszawa 1998, s. 72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu