BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gheribi Edyta (Uniwersytet Łódzki), Majda Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Czynniki rozwoju przedsiębiorstw na rynku usług gastronomicznych w Polsce
Background for the Development of Gastronomy Enterprises in Knowledge-Based Economy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 195-205, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Gastronomia, Zarządzanie, Placówki gastronomiczne
Gastronomy, Management, Catering establishments
Abstrakt
We współczesnym świecie przy szybkim postępie technicznym, globalizacji gospodarki i coraz ostrzejszej konkurencji nie można efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem bez posiadania wiedzy i informacji o sytuacji w otoczeniu bliższym i dalszym, wiedzy technicznej i wiedzy o społeczeństwie. Wiedzę uważa się obecnie za strategiczny zasób przedsiębiorstwa, wiążący się ściśle z jego strategią oraz czynnikami innowacyjności, rozwoju i konkurencyjności. Celem pracy jest badanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce oraz ocena możliwości rozwoju tych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

The development of gastronomy enterprises is important because in today's world food and beverage companies play an important role in satisfying the changing nutritional needs of consumers. The development of the food service market undoubtedly is related to the social and economic changes taking place in recent years in our country. Once the industrial economy has turned into knowledge-based economy there are not only material assets but also intellectual resources that decide whether a company is able to earn and maintain competitive advantages or not. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugarski B. (2007), Many Happy Return, "Restaurant Hospitality", http://restaurant-hospitality.com/observer/rh_imp_l6680
 2. Churchil N., Lewis V. (1983), The Five Stages ofSmali Business Growth, Harvard Business Review
 3. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. AE, Wrocław
 4. Goltz J. (2012), Why Smali Businesses Fail to Grow, The New York Times 3.12.2012 http://boss.blogs.nytimes.com/2012/04/10/why-small-businesses-fail-to-grow/
 5. Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D.. Terjesen S. (2011), Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo JAK, Warszawa
 6. Johns N., Pine R. (2002), Consumer Behaviour in The Food Services Industry: A Review, "Hospitality Management", No. 21/2/2002
 7. Kim S.Y., Jung T.S., Suh E.H., Hwang H.S. (2006), Customer Segmentation and Strategy Development Based on Customer Lifetime Value. A Case Study, "Expert Systems with Applications", No. 31
 8. Knowles T. (2001), Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa
 9. Kolarz F. (2005), Rola wiedzy w strategii wzrostu firmy, [w:] B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa - Dom Organizatora, Toruń
 10. Kowrygo B. (2000), Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 11. Krajewski K. (2009), Funkcjonowanie MSP w warunkach gospodarki rynkowej i ich możliwości rozwojowe, http://www.medianet.pl
 12. Lichtarski J., Karaś M. (2003), Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg
 13. Kwiatkowska E. (2007), Trudna decyzja, "Przegląd Gastronomiczny", nr 10
 14. Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro - i makroekonomiczne, PWN, Poznań
 15. Masłowski A. (2001), Rynek usług gastronomicznych uwarunkowania i kierunki rozwoju, IRWiK, Warszawa
 16. Piasecki B. (red.) (1999), Ekonomika i zarządzanie małąfirmą, PWN, Warszawa-Łódź
 17. Pugh S.D., Dietz J., Wiley J.W., Brooks S.M. (2002), Driving Services Effectiveness trough Employee-Customer Linkages, "Academy of Management Executive", No 16
 18. Rokita J. (2002), Organizacja ucząca się, Wydawnictwo AE, Katowice
 19. Sudoł S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa
 20. Wiatrak A. P. (2005), Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło nierówności gospodarczych i społecznych, [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, cz. II, z. 7, Wydawnictwo MITEL, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 21. Żurek J. (2003), Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu