BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekuła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prosty test słabej hipotezy rynku efektywnego w warunkach GPW w Warszawie
Simple Test Weak-Form Efficient Market Hypothesis on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 219-230, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Rynek kapitałowy, Analiza efektywnego rynku
Stock market, Capital market, Efficient market analysis
Abstrakt
Analiza i testy poziomu efektywności rynków kapitałowych, z uwagi na znaczenie problemu, znajdują się w centrum zainteresowania zarówno nauki i praktyki. Teoria efektywnych rynków kapitałowych została sformułowana w latach siedemdziesiątych XX wieku i od tego momentu wywołuje szereg dyskusji. Zakłada trzy poziomy efektywności rynku, w zależności od rodzaju i zakresu informacji odzwierciedlanej w cenach instrumentów finansowych. Przedmiotem przeprowadzonej analizy jest hipoteza słaba efektywności, która przyjmuje, że wszystkie informacje historyczne są doskonale odzwierciedlane w cenach. Jeśli taki warunek byłby spełniony, to kursy giełdowe dyskontowałby wszystkie dotychczas ujawniane informacje. Oznaczałoby to, że wszelkie aktywne strategie inwestycyjne, opierające się na analizie danych historycznych byłby bezcelowe. Czyli nie byłby wstanie przynieść wyższych stóp zwrotu niż przeciętna rynkowa (w praktyce szeroki indeks giełdowy). Postawiony cel - zrealizowanie wstępnego sprawdzianu słabej hipotezy rynku efektywnego, w warunkach GPW w Warszawie, przeprowadzono wykorzystując test autokorelacji. (fragment tekstu)

This paper aims to determine whether the Polish capital market is efficient at low level. The test results suggest the presence of autocorrelation of daily returns on WIG index. However, observations showed weakening of the autocorrelation with the development of the Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa
  2. Campbell J., Grossman S., Wang J. (1993), Trading Volume and Serial Correlation in Stock Returns, "Quarterly Journal of Economics", No. 3
  3. Conrad J., G. Kaul, 1988, Time Variation in Expected Returns, "Journal of Business", No.4
  4. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa
  5. Fama E.F. (1970), Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", No. 2
  6. Fama E.F., MacBeth J. (1973), Return and Equilibrium: Empirical Tests, "Journal of Political Economy", No. 3
  7. Fama E.F. (1991), Efficient Capital Markets II, "Journal of Finance", No. 5
  8. Hagerman R.L., Richmond R.D. (1973), Random Walks, Martingales and the OTC, "Journal of Finance", No. 4
  9. Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu