BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotliński Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sektor banków spółdzielczych a strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013
The Sector of Cooperative Banksand the Development Program of Non-Cash Transactions in Poland for the Period 2010-2013
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 75-95, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Banki spółdzielcze, Obrót bezgotówkowy, Bezgotówkowe formy rozliczeń, Transakcje bezgotówkowe, Bankowość elektroniczna, Bankowość, Sektor bankowy
Cooperative banks, Cashless flow, Cashless forms of settlements, Non-cash transactions, E-banking, Banking, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategia Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013 to pierwszy, kompleksowy dokument wytyczający ambitne cele dla systemu bankowego. Program cechuje duża szczegółowość. Jego efekty zdecydują o perspektywach rozwoju polskiej bankowości. Banki spółdzielcze także muszą sprostać nowym wyzwaniom. Celem opracowania jest określenie, jak realizacja Programu może wpłynąć na sytuację sektora banków spółdzielczych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Development Program of Non-Cash Transactions in Poland for the years 2010-2013 is the first comprehensive document setting out ambitious aims for the banking system. The program is very detailed. Its effects will decide about the prospects of development of the Polish banking sector. Cooperative banks also need to meet new challenges. The aim oft his case study is to indicate how the implementation of the Programm affect the position of the cooperative banking sector in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banki 2009, Raport o sytuacji ekonomicznej banków przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości, na zlecenie Związku Banków Polskich, WIB, Warszawa 2009.
 2. Strumiński D., Twardowski D. (red.), Banki spółdzielcze w Polsce, Narodowy Bank Polski, Departament Komunikacji Społecznej, Warszawa 2006.
 3. Bednarek M., Jeszcze nie czas na demontaż bankomatów, Wyborcza biz; z dnia 2 kwietnia 2010 r.; http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7730410,Jeszcze_nie_czas_na_demontaz_bankomatow.html [8.04.2011].
 4. Koźliński T., Obrót bezgotówkowy w Polsce oraz innych krajach unii europejskiej - Thinking outside the box, Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2008.
 5. Mikołajczak R., Wybrane ekonomiczne aspekty sukcesów spółdzielczego sektora bankowego, [w:] Janca A. (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, ZN 140, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 6. Raport ewaluacyjny do Programu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013; http://www.mofnet.gov.pl/_files_/instytucje_finansowe/uslugi_platnicze/raport_ewaluacyjny_programu_rozwoju_obrotu_bezgotowkowego_2010-2013.pdf [2.04.2011].
 7. Rosa A., Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 1999-2009, [w:] Janca A. (red.), Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, ZN 140, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 8. Strategia Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013, (projekt), Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, ZBP, 2008.
 9. Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 10. Wilk M., O bankowości elektronicznej w bankach spółdzielczych; http://prnews.pl/nasz-gosc/gosc-pr-news-michal-wilk-o-bankowosci-elektronicznej-w-bankach-spoldzielczych-12358.html [12.04.2011].
 11. Wilk M., Banki spółdzielcze elektronicznie w 2009; http://prnews.pl/nasz-gosc/micha- -wilkl-banki-spoldzielcze-elektronicznie-w-2009-48602.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu