BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Turzyńska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konflikt interesów między jednostką a globalnymi korporacjami w kontekście komunikacyjnym
The Conflict Between Individuals and Global Corporations - The Communication Context
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 287, s. 231-240, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Korporacje, Call centers, Równowaga praca-życie
Communication, Corporation, Call centers, Work-Life Balance (WLB)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na coraz częściej narzucany przez przełożonego obowiązek ciągłego i nieustannego korzystania z wielu kanałów komunikacyjnych w sprawach zawodowych, ale niekoniecznie w czasie przeznaczonym na pracę, oraz podjęcie dyskusji w tym zakresie. Rozważania dotyczą głównie pracowników korporacji, choć inni zatrudnieni także mogą rozpoznać pewne, znane im mechanizmy. Potrzebę dyskusji w tym zakresie sygnalizował Olivier [Olivier 2010, s. 209-210], nie wypowiadał się jednak w zakresie potrzeby i możliwości przeprowadzania badań w tym zakresie. (fragment tekstu)

The communication is, no doubt, the main tool in managing corporation. In this context, there is corporation - the employee should be in contact (via e-mail, mobile phone), and employee - human need for balance (work, rest, sleep). This leads to the conflict, both parties looses - companies: competence in personnel, employees: pronouncing the contract. This is, obviously, simplified point of view. Since it is inconvenient it should be changed. Is it possible to change continuous communication stand-by? Will it influence reaching the higher level of organizational development? Here is the opinion to share. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Austin J.L. (1993), Mówienie i poznawanie: rozprawy i wykłady filozoficzne, PWN, Warszawa
 2. Bielski M. (2001), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 3. Chajes B. (1924), Kompendium higieny społecznej, Nakładem księgarni L. Fiszera, Łódź - Katowice - Warszawa
 4. Fleischer M. (2007), Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 5. Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, PIW, Warszawa
 6. Gros U. (1993), Analiza systemu porozumiewania się w organizacji, "Przegląd Organizacji" nr 3, 14
 7. Grzenia J. (2006), Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa
 8. KorporoboPolacy. RAPORT: Przetrwać w korporacji (2010), http://www.polityka.pl/spoleczenst wo/artykuly/1510728,l,raport-przetrwac-w-korporacji.read [dostęp: 3.12.2012]
 9. Kowalczyk T. (2011), Praca w korporacji jest taka wspaniała?, http://praca.wp.pl/title,Praca-w-korporacji-jest-taka-wspaniala,wid,12578167,wiadomosc-kariera-zarobki.html?ticaid=lc0b6 [dostęp: 3.12.2012]
 10. Olivier B. (2010), Nauki o komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa
 11. Penc J., Szumpich S. (1978), Ergonomia przemysłowa a wydajność pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa
 12. Rothenbuhler E.W. (2003), Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Wydawnictwo UJ, Kraków
 13. Rudolf S. (2009), Analiza działalności związków zawodowych z wykorzystaniem teorii kosztów transakcyjnych, [w:] Rudolf S., (red.) Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania, WSEiP, Kielce
 14. Searle J.R. (1998), Czynności mowy, Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa
 15. Sierakowski S. (2008), 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, 8 godzin snu, http://www.krytyka polityczna.pl/Teksty-poza-KP/8-godzin-pracy-8-godzin-odpoczynku-8-godzin-snu/menu-id-129.html [dostęp: 3.12.2012]
 16. Sikorski Cz. (2002), Zachowania ludzi w organizacji, PWTsI, Warszawa
 17. Skudrzykowa A., Urban K. (2000), Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej, TMJP, Kraków - Warszawa
 18. Newcomb Th.M. i in. (1965), Psychologia społeczna, Warszawa
 19. Winnicki K. (2010), Osiem godzin pracy? Nie dziękuję!, http://praca.wp.pl/title,Osiem-godzin-pracy-Nie-dziekuje,wid,12263011,wiadomosc-kariera-zarobki.html?ticaid=1c106 [dostęp: 3.12.2012]
 20. Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa
 21. Jakie są wady i zalety pracy w korporacji? (2011), http://spec.pl/praca-i-finanse/praca/jakie-sa- wady-i-zalety-pracy-w-korporacji-pisze-psycholog [dostęp: 3.12.2012]
 22. Młodzi w korporacji - Komentarze do wpisu, (2010), http://szymczak.jogger.pl/2010/02/23/mlodzi-w-korporacji/ [dostęp: 3.12.2012]
 23. Praca i Rekrutacja: Praca w korporacji - Plusy i minusy, http://www.beeatwork.pl/beeatwork/ praca_w_korporacji_plusy_i_minusy/ [dostęp:5.04.2011]
 24. Praca w korporacji (2010), http://www.szukam-pracy.info/praca-w-korporacji.html, [dostęp: 3.12.2012]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu