BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszczuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wzrost wartości firmy rodzinnej na przykładzie gospodarstwa wiejskiego
Increase of the Company Value on Example of Agricultural Family Farm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 355-363, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Agroturystyka
Small business, Agrotourism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolnictwo jest miejscem szczególnym, gdzie zbiegają się cele społeczne, ekologiczne i ekonomiczne działalności człowieka. Losy rodzin rolniczych związane są z gospodarstwami rolniczymi, a z kolei prowadzona działalność rolnicza uwarunkowana jest sytuacją rolnika i jego rodziny1. Planując działalność, tradycyjnie koncentrujemy uwagę na rentowności jako głównym źródle akumulacji w przedsiębiorstwach. Oceniamy konkurencyjność możliwych do prowadzenia działalności poprzez pryzmat zysku lub kryteriów pozwalających na jego maksymalizację (marży brutto, nadwyżki bezpośredniej). W rolnictwie kategorią wynikową dla działalności rolniczej jest dochód rolniczy. W przypadku gospodarstwa indywidualnego (rodzinnego), będącego również przedsiębiorstwem osoby fizycznej, tradycyjnie cała uwaga rachunku ekonomicznego skupiała się na działalności gospodarstwa rolniczego, traktowanego jako zakład produkcyjny. Wprowadzono wprawdzie kategorię dochodu osobistego uwzględniającą dochody spoza gospodarstwa rolniczego, ale w oderwaniu od posiadanego majątku prywatnego. (fragment tekstu)

The article presents implementation conditions of the concept of company value increase on example of the agricultural farm. Basing on the research completed during 14 years it was concluded that in the analyzed period the capital profit, as the main factor, decided about the increase of the farm value. Additionally it occurred feasible to analyze agricultural performance together with household. In his decisions the farmer intended to increase not only the farms assets but also the private property. It is suspected that the micro-companies outside the agriculture use the similar approach more often then it is presented in the literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Więcek-Janka, A. Kujawińska, Konflikty w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych - wyniki badań, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe US nr 585, Szczecin 2010, s.403-412.
  2. M. Grabowska, Rola kapitału własnego w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe US nr 588, Szczecin 2010, s. 63-70.
  3. A. Kłopotek, Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe US nr 588, Szczecin 2010, s. 89-96.
  4. J. Marzec, Złote reguły finansowania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe US nr 588, Szczecin 2010, s. 143-152.
  5. T. Kondraszuk, Wybrane problemy definiowania i funkcjonowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami, Zeszyty Naukowe US nr 585, Szczecin 2010, s.197- 205.
  6. T. Kondraszuk, Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne. Roczniki Naukowe SERIA Tom VIII Zeszyt 1. Warszawa-Poznań 2006, s. 84.
  7. T. Kondraszuk, Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujęcie metodyczne. Roczniki Naukowe SERIA Tom VIII Zeszyt 1. Warszawa-Poznań 2006, s. 80-84.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu