BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku), Widelska Urszula (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Uwarunkowania zarządzaniem kapitałem ludzkim w mikro i małym przedsiębiorstwie (przykład białostockich firm)
Conditions of Human Resources Management in Mikro and Small Enterprises (Example of Companies from Bialystok)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 62, s. 364-372, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : systemy finansowania i oceny
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki
Small business, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w zmieniającym się otoczeniu zdeterminowany jest przede wszystkim ich konkurencyjnością w stosunku do innych uczestników rynku. Szanse na konkurencyjnym rynku mają przede wszystkim te firmy, które dysponują aktualną informacją i najnowszą wiedzą, którą potrafią wykorzystać w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Dotyczy to między innymi wiedzy na temat czynników przewagi konkurencyjnej. Obecnie wskazuje się, że są nimi komponenty kapitału intelektualnego. Charakteryzuje je nieograniczoność oraz to, że nie stanowią substytutu dla innego typu kapitału przedsiębiorstwa. Posiadają też zdolność do podnoszenia wartości, gdyż pozwalają kreować nowe produkty, nowe procesy gospodarcze i tworzyć nowe formy organizacji. Komponentem kapitału intelektualnego, który stanowi bazę do tworzenia pozostałych zasobów niematerialnych, jak i też podstawę do uzyskiwania korzyści z posiadanego przez jednostkę kapitału rzeczowego i finansowego, jest kapitał ludzki. W obecnych warunkach to właśnie zarządzanie nim powinno stanowić strategiczną kompetencją mikro i małych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

At present conditions, appropriate usage of human resources may become a strategic competence of macro and small enterprises. But it requires to introduce a concept to manage this strategic resource into their practice. The analysis conducted in this paper indicates that micro and small companies from Bialystok recognize the importance of human capital and its quality in developing competitive advantage. It is a necessary condition of practical implementation of the concept of management of this intangible sphere in an enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Jaki, Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica 2000, AE w Krakowie, Kraków 2000, s.  186.
 2. J. Grudnicki, Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 86.
 3. L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001, s. 17.
 4. M. Boniecki, Kapitał intelektualny w rachunkowości, "Problemy Rachunkowości" 2005, nr 3, s. 21-22.
 5. Z. Maksymowicz, Uwagi o zarządzaniu kapitałem intelektualnym w  przedsiębiorstwie, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 348.
 6. T. Schuller, Social and human capital: the search for appropriate techno methodology, "Policy Studies" 2000, vol. 21, s. 25-35.
 7. A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, PTE, Warszawa 2005, s.  95.
 8. A. Baron, M. Amstrong, Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska sp. z o. o., Kraków 2008, s.  46.
 9. M. Armstrong, Jak być lepszym menedżerem, ABC, Warszawa 1997, s. 75.
 10. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa- Łódź 2000, s. 74.
 11. Raport z badań opinii przedsiębiorstw Białegostoku (http://www.bialystok.pl/ 395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx; dostęp 25.11.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu