BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostasiewicz Stanisława
Tytuł
Ocena prawdopodobieństwa przeżycia dla danych niepełnych
Estimation of the Probability of Survival for Incomplete Data
Źródło
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 29-40, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Długość życia, Szacowanie prawdopodobieństwa
Life expectancy, Probability estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy niniejszej rozpatrywane jest badanie, w którym ustalony jest okres jego trwania, natomiast badane jednostki mogą się zgłaszać na badanie w dowolnym momencie jego trwania i obserwowane są do czasu śmierci lub zakończenia badania, w zależności - co zdarzy się wcześniej. Zdarzeniem obserwowanym jest czas przeżycia. Powodem zmniejszania się populacji w tym przypadku jest śmierć, ale również może to być wycofanie się jednostki z badania z innych niż śmierć powodów. Taką jednostkę tracimy z pola widzenia, a informację o jej przeżyciu nazywa się informacją utraconą lub cenzurowaną. Można by oczywiście z takich obserwacji zrezygnować, ale byłaby to strata. Traktuje się je więc jako niepełne i wykorzystuje, ponieważ niosą z sobą pewne informacje. W badaniach medycznych taka sytuacja zdarza się bardzo często, na przykład jeśli badany jest czas przeżycia populacji, która poddana była skomplikowanej operacji.(fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyse the basic methods of estimation of probability of survival in the case of follow-up study, when some individuals left the cohort before the end of study. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A., Analiza przeżycia i tablice wymieralności, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  2. Chiang C.L., The life table and its aplications, Robert E. Krieger Publishing Company Malabar, Florida 1984.
  3. Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
  4. Kleinbaum D.G., Survival analysis, Springer-Verlag, New York 1996.
  5. Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, red. S. Ostasiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2706
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu