BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garbiec Roman
Tytuł
Emerytury górnicze w polskim systemie emerytalnym
Mining Pensions in the Polish Pension System
Źródło
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 97-114, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Emerytury, System emerytalny, Górnictwo
Pensions, Pension schemes, Mining sector
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W 1999 roku wprowadzona została w Polsce reforma systemu ubezpieczeń społecznych obejmująca między innymi nowe zasady przyznawania świadczeń emerytalnych. W referacie opisano nowy polski system świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zasadnicza część referatu charakteryzuje przywileje górników w systemie emerytalnym. W referacie przedstawiono analizę porównawczą w zakresie wysokości potencjalnych emerytur standardowych i górniczych oraz okresy wypłaty tych świadczeń.(abstrakt oryginalny)

In 1999 were introduced stay in the Poland reform of the system of national insurance schemes hugging among others new principles of granting pension services. The new Polish system of services was described in the report from national insurance scheme. The principal part of the report characterizes miners privileges in the pension system. The comparative analysis was introduced in the report in the range of the height of potential standard and mining pensions and periods of payment of these services.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barr N., The Objectives and Attainments Pension Schemes, [w:] State and Social Welfare Objective of Policy, ed. T-D. Wilson, Longman, London and New York 1991.
  2. Góra M., System emerytalny, PWE, Warszawa 2003.
  3. Holzmann R., Hinz R., Old-Age Income Support in the Twenty-First Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform (razem z H. von Gersdorff, I. Gill, G. Impavido, A.R. Musalem, M. Rutkowski, R. Palacios, Y. Sin, K. Subarao, A. Schwartz), Web Version, 18 February 2005, The World Bank (www.worldbank.org/sp/incomes/OldAgesSupport- PrelimWeb,pdf).
  4. Myles J., Person P., The Comparative Political Economy of Pension Reform, [w:] The New Politics of the Welfare State, red. P. Pierson, Oxford University Press, New York 2001.
  5. Szumlicz T., Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego, [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, pod red. T. Szumlicza i M. Żukowskiego, Twigger, Warszawa 2004.
  6. Ustawa z dnia 28.08.1997 roku O organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. nr 139/1997, poz. 934 wraz ze zmianami.
  7. Ustawa z 17.12.1998 roku O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. nr 162/1998, poz. 1118 wraz ze zmianami.
  8. Żukowski M., Reformy emerytalne w Europie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2706
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu