BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pilis Agnieszka, Szambelan Marek, Pilis Wiesław, Pilis Tomasz
Tytuł
Wizerunek współpracowników ubezpieczeń na życie firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego Financial Marketing Group International S.A
Image of a Life Insurance Sales Agent Employed by FME Insurance Broker
Źródło
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2009, z. 3, s. 215-232, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Ubezpieczenia na życie, Badania ankietowe
Insurances, Life insurance, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z wad pośrednika ubezpieczeniowego, dla którego badani pracują, wymienić należy przede wszystkim niski poziom obsługi klienta. Ma na niego wpływ duża fluktuacja współpracowników oraz polityka firmy FMG, która nie płaci już po 6. latach współpracownikowi należnych prowizji za obsługę klienta. Nie ma on zatem motywacji opiekować się dłużej klientem. 39,5% ankietowanych wskazało, jako wadę firmy FMG, brak odpowiedniej opieki nad współpracownikiem i brak szkoleń. Świadczy to o słabej pracy kadry menedżerskiej tej firmy. Z niską jakością organizacji pracy kierowniczej wiąże się również brak działań promocyjnych i reklamowych oraz krytyka systemu komunikacji wewnętrznej współpracowników. Ankietowani zwracają także uwagę na niedostatki systemu wynagrodzeń, który koresponduje z poziomem obsługi klienta, oraz na politykę firmy w zakresie interpretacji sytuacji rynkowej i elastyczności w zakresie częstotliwości opłacania składek przez klientów (wykres 7). Podane wady należałoby usunąć, by utrzymać silną pozycję na rynku wypracowaną przez firmę FMG przez minione lata (por. [15]). Z powyższego wynika, że powodzenie w dystrybucji ubezpieczeń na życie w firmie FMG jest uzależnione od wielu czynników, a sukces osiągają tylko nieliczni, najbardziej zdeterminowani współpracownicy. (fragment tekstu)

In this paper collaborators of life insurance intermediary company, "Finnancial Marketing Group International S.A." (FMG) was characterized. The inquiry study was performed on a population of 162 people of different age and of different professional experience. The obtained data show that most frequently higher educated, married men, over 49 years old for whose this kind of job was additional profession one, become collaborators of FMG. These people believed in insurance products and their basic motivation in this job was earning money. Their actual success was rather low but evaluation of their insurance possibility was far higher. In consequence, systematic work, obstinacy are the factors that decide about success or failure in insurance profession. In their own opinion, collaborators of FMG, who were selling in Poland "life policy" of "Amplico Life" insurance company declared that their market position is main advantage among different companies. As a weak part of Amplico Life activity in Poland, correspondents estimated not enough post-sale customer service. The dynamic insurance changes on the world and on Polish market may alter the above mentioned conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bettger F., Jak umiejętnie sprzedawać i zwielokratniać dochody, EMKA, Warszawa 1995.
 2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 3. Covey S.R., Zasady działania skutecznego przywódcy, Medium, Warszawa 1991.
 4. Dembowska B., Ubezpieczenia na życie jako produkt marketingowy, "Zeszyty Naukowe WSHE", nr 4, Łódź 2000.
 5. Dembowska B., Społeczno-demograficzne uwarunkowania przyczyn nie zawierania umów ubezpieczeń na życie, "Zeszyty Naukowe WSHE", nr 1. Łódź 2003.
 6. Egeman M., Podstawy zarządzania. Informacje dydaktyczne dla studentów, Akademia Polonijna, Częstochowa 2002.
 7. Grabiec A., Studenci szkół wyższych o ubezpieczeniach na życie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2004, nr 1-2.
 8. Hopkins T., Sztuka sprzedawania, Read Me, Łódź 1999.
 9. Kołodziejczyk-Olczak I., Kądziołka-Sabanty A., Profil kompetencyjny przedstawiciela handlowego, "Personel" 2004, nr 1.
 10. Konturek S., Fizjologia człowieka, t. 4, Neurofizjologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
 11. Kotler P., Marketing, Gebethner i Spółka, Warszawa 1994.
 12. Kowalewski E., Ocena ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2004, nr 3-4.
 13. Lisiecki K., Ubezpieczenia na życie w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe WSHE", nr 1, Łódź 2003.
 14. Monkiewicz J, Podstawy ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2002.
 15. "News" - Biuletyn Informacyjny Financial Marketing Group International S.A., 2005, nr 1.
 16. Pazio N., Formanowska A., Struktura świadomości ubezpieczeniowej w świetle badań, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2002, nr 3-4.
 17. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1998.
 18. Rodek K., Wisan J., Marketing ubezpieczeń na życie, Poltext, Warszawa 1997.
 19. Syrek E., Problemy zdrowotne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - potrzeba edukacji prozdrowotnej, [w:] Zdrowie: istota, diagnostyka i strategie zdrowotne. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Krynica Górska 1999, red. I. Murawow, Radom 2001.
 20. Tracy B., Maksimum osiągnięć, MUZA S.A., Warszawa 1998.
 21. Tracy B., Osobowość lidera, Studio EMKA, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2706
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu