BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wach Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, absolwent)
Tytuł
Protekcja na sprzedaż. Wpływ lobbingu na poziom protekcji celnej w Polsce
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2003, nr 10, s. 196-215, tab., rys., bibliogr.
Słowa kluczowe
Lobbing, Polityka celna, Modele ekonomiczne
Lobbying, Customs policy, Economic models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono Model Grossmana-–Helpmana (GH) opisujący wpływ pewnych grup interesu na kształt polityki poprzez kontrybucję. Analiza tego modelu oraz wyniki empirycznej weryfikacji dla Stanów Zjednoczonych, dokonane przez P. Goldberga i G. Maggiego, stały się dla autorki punktem wyjścia do estymacji modelu GH dla gospodarki Polski w oparciu o dane z roku 1997.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 10 benefits of the WTO trading system. 2002. World Trade Organization Documents.
 2. Baldwin R.. Robert-Nicound P., 2000, Entry and asymmetric lobbing: Why governments pick, losers, NBER Working Paper No. 8756.
 3. Biedrzycka U., 1996, Udział organizacji społecznych i gospodarczych iv procesie legislacyjnym w Polsce, Warszawa.
 4. "Decydent" nr 12 (40) grudzień 2002, nr 5 (21) maj 2001, nr 1 (1) styczeń 2003, nr 4 (32) kwiecień 2002, nr 7/8 (35/36) lipiec/sierpień 2002
 5. Goldberg P. K., Maggi G., 1997. Protection for Sale: An Empirical Investigation, NRER Working Paper 5942.
 6. Grossman G. M., Helpman E.r 2002, Interest Groups and Trade Policy, Princeton University Press.
 7. Grossman G., Helpman E., 1994, Protection for Sale, NRER Working Paper 4149.
 8. Helpman E., 1995, Politics and Trade Policy, NBER Working Paper 5309.
 9. Iwanek M., Wilkin J., 1998, Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 10. Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., 2000, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 11. Kaczurba J., Kawecka-Wyrzykowska E., red., 1995, Od GATT do WTO. Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 12. Krugman P., Obsfeld M., 2001, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Krzysztofiak M., red., 1984, Ekonometria, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Kukula K., red., 1996, Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Maggi G., Rodriguez-Clare A., 1998, Import Penetration and the Politics of Trade Protection, NBER Working Paper 6711.
 16. Michałek J. J., 2002, Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWN, Warszawa.
 17. Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską, 2000, Warszawa.
 18. Raport z wykonania programu działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa Polski iv Unii Europejskiej w latach 1992-1996 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 20 maja 1997 roku, 1997.
 19. Rodric D., 1994, What does the political economy literature on trade policy, not tell us that we ought to know?, NRER Working Paper No. 4870.
 20. Sens, istota i granice lobbingu: seminarium, 1995, Kancelaria Senatu RP. Warszawa.
 21. Strahl D., red., 2002, Modelowanie ekonometryczne z Excellem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław.
 22. Taryfa celna, 1997, Rada Ministrów, Warszawa.
 23. Trade Policy Review Poland. Report by Secretariat, 2000, World Trade Organization, document WT/TPR/S/71.
 24. Trading into the future, 2001, World Trade Organization document, 2nd edition, revised.
 25. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, 1994, DzU RP z dnia 27 stycznia 1994.
 26. Welfe A., 1998, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 27. Wesołowski W., red., 2002, Obciążeni polityką. Posłowie i partie, IFiS PAN, Warszawa.
 28. Zając R. M., 1999, Lobbing element stabilnej demokracji, PWE, Warszawa.
 29. Żółkiewski Z., 2002, Monopolizacja gospodarki i niedoskonałości rynków a potencjalne efekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu