BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bem Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Praktyka lekarska jako mikroprzedsiębiorstwo
Medical Practice as a Micro-Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 13-22, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Usługi medyczne
Small business, Medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój rynku usług zdrowotnych, w szczególności sektora prywatnego, po-woduje coraz większe zainteresowanie lekarzy prowadzeniem prywatnej praktyki nie tylko jako źródła dodatkowych dochodów, ale także jako podstawowej formy wykonywania zawodu. Celem artykułu jest przedstawienie praktyki lekarskiej jako mikroprzedsiębiorstwa - poprzez określenie form prawnych wykonywania działalności, form opodatkowania i źródeł finansowania. (fragment tekstu)

Private medical practice is increasingly more willingly chosen by doctors as a form of an occupation. Competition on the market of private health coerces treating the practice as a company and a concentration on the elements such as: a choice of sources of financing, a taxation, investments and marketing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004, nr 210, poz. 2135, z  późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, DzU 1997, nr 28, poz. 152, z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr  144, poz. 930.
  4. I. Dudzik I., Lekarze odchodzą ze szpitali. "Idą na swoje", "Dziennik Gazeta Prawna", 7.10.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu