BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burgiel Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Specyfika mikro i małych przedsiębiorstw jako determinanta ich orientacji i form działalności marketingowej
Specific Character of Micro and Small Enterprises as a Determinant of Their Orientation and Forms of Marketing Activity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 49-57
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Odporność na kryzys, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Marketing
Resistance to crisis, Small business, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ekonomiczne znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw jest niepodważalne. Z jednej strony stanowią one ważną siłę napędową gospodarki, pełniąc też istotne funkcje społeczne, a z drugiej strony odgrywają rolę szczególnego bufora, ponieważ mała liczebność ich kadr, szybkość podejmowania decyzji oraz gotowość do ograniczania wydatków pozwalają im na najelastyczniejszą adaptację do zmieniających się warunków gospodarczych. W ostatnim czasie wykazały one stosunkowo dużą odporność na wpływ kryzysu, co paradoksalnie wynikało zarówno z ich mocnych, jak i słabych stron. (fragment tekstu)

Specific attributes of micro and small enterprises, i.e. limited number of workers, elasticity, fast decision processes, limited financial resources and low innovativeness are influencing their behavior and competitiveness, and also their market orientation as well as an attitude towards marketing tools. The paper presents some observations about small enterprises' orientation, their basic mistakes referring to marketing and some suggestions about marketing tools and actions which are applicable in the specific situation of such organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Steinerowska-Streb, Wybrane czynniki konkurencyjności małych i  średnich przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynkowych, w: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo UG, Sopot 2010, nr 4/1, s. 9 i nast..
 2. A. Kujawińska, E. Więcek-Janka, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, w: Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr  595, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 67.
 3. A. Baranowska-Skimina, Sektor MŚP w Polsce w latach 2008-2009, http://www.egospodarka.pl/58234, Sektor-MŚP-w-Polsce-w-latach-2008- 2009,1,39,1.html, 20.11.2010.
 4. M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE w Katowicach, Katowice 2005.
 5. M. Szymura-Tyc, Wartość dla klienta w procesie konkurencji, w: Zarządzanie produktem w warunkach globalizacji gospodarki, AE w  Poznaniu, Poznań 2004.
 6. Z. Telakowska, Przewaga konkurencyjna - niełatwo zdobyć, jeszcze trudniej zatrzymać, http://www.MSPmarketing.pl/strategia/97-przewaga- konkurencyjna-nieatwo-zdoby-jeszcze-trudniej-zatrzyma, 15.10.2010.
 7. D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003.
 8. R. Heath, Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność, GWP, Gdańsk, 2008.
 9. A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2003.
 10. K. Hogan, Psychologia perswazji, Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 2005; G. Zaltman, Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Rebis, Poznań 2008.
 11. http://komunikat.rrcc.pl/2008/04/doswiadczenia-budujace-zaangazowanie/, 15.11.2010; http://www.topemployers.pl/employers/Naszeprzemy %C5%9Blenia/Whitepapers/tabid/1205/articleType/ArticleView/articleId/84 /Poczucie-szczescia-moze-byc-zyskowne.aspx, 16.11.2010.
 12. M. Szopa, S. Stodolak, Jak uszczęśliwić pra-cownika, "Wprost" 2010, nr  14.
 13. R. Zemke, K. Anderson, Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 14. I. Michalska-Dudek, Szanse i trudności w budowaniu lojalności polskich konsumentów za pomocą programów lojalno-ściowych, w: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr  608, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2010, s. 64.
 15. E. Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań 2003; B. Cates, Powiedz o mnie innym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 16. Społeczeństwo informacyjne w Polsce, GUS, Warszawa 2010.
 17. http://marketingowiec.pl/artykul/wizerunek-polskich-firm-w-internecie, 16.11.2010.
 18. T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 19. G. Mazurek, Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w  marketingu, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu