BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Kostrzewa-Zielińska Teresa (Politechnika Łódzka), Otto Jacek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
dsiębiorczość w założeniach i realizacji strategii lizbońskiej oraz w założeniach strategii Europa 2020
Enterprise in the Presumptions and Implementation of Lisbon Strategy and in the Presumptions of Strategy Europe 2020
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 65-74, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Strategia Europa 2020
Entrepreneurship, Europe 2020 Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojęcie strategia pochodzi od greckiego słowa strategos, oznaczającego przywódcę lub dowodzącego, i tak dosłownie pojmowane miało zastosowanie głównie w sztuce wojennej - w zręcznym planowaniu bitew. Z czasem zaczęto wykorzystywać to pojęcie także w wielu innych dziedzinach, w tym w ekonomii. Stąd jego miejsce w zręcznym planowaniu działań rozwojowych, "bitew" o konkurencyjność, innowacyjność oraz znaczące miejsce w gospodarce światowej, Unii Europejskiej (UE). W takim też kontekście należy interpretować Strategię Lizbońską i będącą jej kontynuacją i rozwinięciem - Strategię Europa 2020. Strategia Lizbońska jest "planowaniem bitew" o miejsce Unii Europejskiej na konkurencyjnej mapie świata, przyjętym w trzech głównych obszarach działania: gospodarczym, społecznym i ekologicznym. Plan ten przyjęto na dziesięć lat, wyznaczając cele. Cele te syntetycznie ujęto w tabeli 1. Strategia Europa 2020, koncentrując się na gospodarce nowoczesnej i proekologicznej, spowodowała, że priorytetem stała się wiedza i innowacje oraz poziom zatrudnienia, które mają ograniczyć wykluczenie społeczne oraz ubóstwo. Głównym instrumentem, za pomocą którego mogą się urzeczywistnić priorytety tych strategii, jest szeroko pojęta przedsiębiorczość ze szczególnym jej obszarem - sektorem MŚP, traktowanym jako motor napędowy rozwoju innowacyjności, wzrostu zatrudnienia i realizacji wyzwań ekologicznych. Wyrazem tego są zrealizowane lub realizowane działania w kończącej się (grudzień 2010) Strategii Lizbońskiej oraz planowane w rozpoczynającej się Strategii Europa 2020. (fragment tekstu)

The elaboration concerned about the place of micro, small and medium enterprises in strategies: Lisbon's and Europe 2020. It presents directions of implementation main actions that have been taken as a part of Lisbon Strategy and actions that are already planned in Strategy Europa 2020. It is necessary to say that the success of fulfilling economic and social presumptions depends on developmental, helpfulness and innovative potential of small and medium enterprises sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Greta, Konkurencyjność regionów UE jako wyzwanie Strategii Lizbońskiej i polityki regionalnej na lata 2007-2013, w: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, red. J. Bieliński, M. Czerwińska, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kard Sp. z  o.o., Gdańsk 2007, s. 89 i n.
  2. J. Bizet, Stratégie de Lisbonne : l'Europe peut-elle passer à la vitesse superieure ?, Paris, L'Espace Librairie du Sénat, 2006, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu