BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niklewicz-Pijaczyńska Małgorzata (University of Wrocław, Poland)
Tytuł
Community Patent to a New Development Strategy Objectives of the Union
Źródło
Equilibrium, 2012, vol. 7, nr 1, s. 47-57, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Ochrona własności intelektualnej, Innowacyjność, Patenty
Knowledge-based economy, Intellectual property protection, Innovative character, Patent
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
The article discusses issues related to the issue of EU patent system and its importance to the realization of a central pillar of the innovative EU as a foundation of Contemporary Knowledge-Based Economy. It also points to the need to unify and strengthen the protection of industrial property rights. In addition, the article is characterizes steps towards the harmonization of rules and the barriers towards the establishment of an EU patent. The conclusions of the article mainly indicate the need to intensify work on this issue because without effective protection of inventions and technical ideas of completed statutory grounds, it will be impossible to fully realize the idea of so-called Innovation Union. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cohen W., Levinthal D. (1989), Innovation and learning: The two faces of R&D, "Economic Journal", No. 99.
 2. Communication from the Commission, Europe 2020 (COM(2010)2020 final), A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels.
 3. Kwiatkowski S. (1990), Społeczeństwo innowacyjne, PWN, Warszawa.
 4. Lucas R. (1988), On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", No. 22.
 5. Łazewski M. (2008), Analiza aspektów gospodarczych, społecznych i prawnych, dotycząca patentu jednolitego i ewentualnych możliwości związanych z wdrożeniem przepisów o patencie jednolitym, http://www. kramarz.pl/Patent _jednolity_wspolnotowy.
 6. Nowak W. (2007), Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia Limited, Warszawa.
 7. Romer P., (1986), Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy", No. 94.
 8. Schumpeter J. (1939), Business Cycles, McGraw-Hill, New York and London.
 9. Szczepanowska-Kozłowska K. (2003), Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Tokarski T. (1996), Postęp techniczny a wzrost gospodarczy w modelach Solowa i Lucasa, "Ekonomista", nr 5.
 11. Wrzesiak G. (2009), Znaczenie ochrony patentowej dla polityki proinnowacyjnej, http://www.instytut.info/Vkonf/site/41.pdf.
 12. Zajączkowski M. (2003), Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej, "Economicus", Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu