BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw
Corporate Social Responsibility Of Small And Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 108-116
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność
Small business, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powszechnie społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social responsi-bility - CSR) utożsamiana jest z dużymi przedsiębiorstwami. Tymczasem tak zwane dobre praktyki prowadzenia działalności gospodarczej powinny być w obszarze zainteresowań także firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw - widomo bo-wiem, że o sytuacji organizacji w bardzo dużej mierze decydują wartości niematerialne, takie jak reputacja i wizerunek. Za przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie uznaje się takie, które świadomie i dobrowolnie przyjmują odpowiedzialność za postęp społeczny, decydują się oferować produkty oraz usługi z dziedzin przynoszących mały zysk i jednocześnie odrzucają działania społecznie szkodliwe. (fragment tekstu)

Entrepreneurs realize that the image of the company has influence on its competitive position on the market. Multiple factors are building that good image. In this article, the focus is on one of them - corporate social responsibility. The concept is wide and constantly evaluates. The chapter 1 constitutes an attempt to characterize it. The model of CRS is also described and profits resulting from following rules of CRS are included. In the next part, the activity of two Polish small and medium enterprises which are corporate social responsible is analyzed. The final part is dedicated to synthetic evaluation of conditions to implement corporate social responsibility in Polish small and medium enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 2005, s. 54.
 2. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 144.
 3. M. Rybak, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Warszawa 2004, s. 28.
 4. B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 14-15.
 5. A. Szałkowski, Efektywność jako kryterium rozwoju potencjału pracy, w: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, AE w Krakowie, Kraków 2006, t. 2, s. 42.
 6. A. Lewicka-Strzałeczka, Etyczne standardy firm i pracowników, IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 54-60.
 7. M. Jabłoński, A. Primus, M. Spytkowska, A. Jabłoński, Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu (Enviromental corporate social responsibility), EFOE, Katowice 2010.
 8. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 9. Firma Księgarska Jacek Olesiuk Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 2003 r. i zajmuje się hurtową dystrybucją książek i wydawnictw drukowanych, świadczy usługi składu i druku cyfrowego, www. fkjo.pl/historia_firmy.htm, 20.11.2010.
 10. www.kanlux.pl/onas.htm, 20.11.2010.
 11. www.przedsiebiorstwo.fairplay.pl, 19.11.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu