BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola mikrofirm w kreowaniu pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce a plany rozwoju portu lotniczego Lublin
The Importance of Micro-Enterprises for Air Passenger Traffic in Poland and the Lublin Airport Development Plans
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 117-124, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Lotnictwo cywilne
Small business, Civil aviation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Do potencjalnych komponentów oddziaływania społeczno-gospodarczego zalicza się wpływ lotnictwa na restrukturyzację regionalnej lub lokalnej gospodarki, lokalną produkcję przemysłową, lokalną działalność gospodarczą, rozwój turystyki, zatrudnienie, jakość sieci transportowej, atrakcyjność gruntów. W zależności od stopnia powiązania działalności portu lotniczego z otoczeniem, wskazuje się z kolei na cztery kategorie efektywnego wpływu lotniska na rozwój regionu: oddziaływa-nie bezpośrednie, pośrednie, indukowane i katalizowane. W portach lotniczych, dla których istnieją dostępne dane, łączny efekt - bezpośredni, pośredni i indukowany - dotyczący miejsc pracy ocenia się średnio na 2700-2950 miejsc pracy w skali kraju, 2000 miejsc pracy w regionie i 1425 miejsc pracy w skali lokalnej na 1 mln roczne-go ruchu pasażerskiego. Dodatkowo szacuje się, że dzięki efektowi katalizatora można powiększyć łączne efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane dodatkowo o około 80%.(fragment tekstu)

The article analyzes the impact of selected economic factors for air passenger traffic in Poland in 2004-2008. Models show the positive influence of the number of micro-enterprises in the region and the number of people working in these companies. Definitely less important is the number of all enterprises in the region or the level of GDP per capita. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Kicia, Wpływ budowy i funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin oraz organizacji EURO 2012 na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie lubelskim - oddziaływanie indukowane, w: Gospodarcze znaczenie organizacji EURO 2012 i budowy Portu Lotniczego Lublin dla przedsiębiorstw regionu lubelskiego i rynku pracy województwa lubelskiego, red. J. Węcławski, W. Misterek, Fundacja PAN Oddział w  Lublinie, Lublin 2010, s. 115-136.
  2. Creat-ing Employment and Prosperity in Europe - a study by ACI Europe of the Social and Economic Impact of Airports, Airports Council International ACI Europe, 1998.
  3. The Social and Economic Impact of Airports in Europe, ACI Europe/York Aviation, styczeń 2004, s. 9.
  4. Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego, WYG International, Warszawa 2007, s.  39.
  5. http://www.portlotniczy.lublin.pl/index.php?id_kategorii=15, 7.07.2010.
  6. http://www.stat.gov.pl, 30.11.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu