BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurleto Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Strategie dotyczące powstawania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw a koncepcja Strategic Excellence Positions
The Relating Strategies of Formation and the Development the Mikro and the Small Business and the Conception of Strategic Excellence Positions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 134-140
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw, a także ich umiejętność konkurowania na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach zagranicznych uzależnione są od wewnętrznych zdolności do zmian organizacyjnych względem przeobrażeń zachodzących w otoczeniu. Mikro i małe przedsiębiorstwa, które posiadają uprzywilejowaną pozycję w Unii Europejskiej, między innymi w zakresie pomocy państwowej, konkurencyjności, zawierania porozumień, udostępniania zamówień państwowych, usuwania przeszkód prawnych i administracyjnych, wciąż muszą poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie strategii zarządzania, które chroniłyby je przed kryzysem i impa-sem1. Gdy poszukuje się rozwiązań w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), można wykorzystać wypróbowane i sprawdzone strategie zarządzania. Odnosi się to w szczególności do strategii zarządzania mających swój pierwowzór w strategiach wojennych, a także do pozycjonowania przedsiębiorstw, co w rezultacie prowadzi do Strategic Excellence Positions (SEP). Celem artykułu jest przedstawienie Strategic Excellence Positions jako metody zarządzania mikro i małym przedsiębiorstw w aspekcie ich funkcjonowania oraz konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is presenting the concept of Strategic Excellence Posi-tions (SEP) derived from corporate strategy by Swiss Professor of Business Administra-tion C. Pumpin - and approaching this concept to problems referring to the best strate-gies for micro and small enterprises, which playing significant role in development European (as well Polish) economy. This concept is about concentration on the importance of identifying and cultivating genuinely distinctive capability - SEP, which can differentiate an enterprise from its competitors and implement the best management business strategy. This paper is presenting of SEP in the first stage at the beginning of micro and small enterprises as well in the stage of development these businesses. The presentation of the way micro ad small enterprises include business plan and strategy analyses based on endogenous analyses of micro and small enterprises and exogenous analyses (envi-ronmental). This paper presenting ten laws of SEP management and trying to approach corporate strategy as one of major factor in their ability to develop and implement winning business strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. www.fund.org.pl/; por.: Konferencja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstwa w dniu 4 listopada 2010; Budownictwo-mieszkaniowe-w- impasie-2_0_767.html; artykuły na temat sytuacji w Irlandii, ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/.../ireland_en.htm artykuly.krn.pl/.
  2. H.I. Ansoff, Corporate Strategy, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex 1971, s. 36.
  3. Z. Pierścionek, Strategia rozwoju firmy, WN PWN, Warszawa 1996, s. 9.
  4. C. Pumpin, The essence of Coprorate Strategy, Gower Publishing, England 1987.
  5. APC (Association for Progressive Communications) Info-APC Mission Driven Business Planning Toolkit - The BMIA (Bread Machine Industry Association), http://old.apc.org/en- glish/ngos/business/busplan/intbus3.htm#htm).
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_War.
  7. Al. Ries & Jack Trut, Positioning. The Battle for your Mind, McGraw- Hill, New York 1981; por. też na ten temat pracę dotyczącą małych przedsiębiorstw opracowaną przez I. Verboncu, O. Nicolescu, M. Nastase, I. Popa, którzy podkreślają potrzebę zdobycia pozycji na drodze strategicznego zarządzania, www.rmci.ase.ro/no10vol5/Vol10_No5_Article10.pdf Rumunia.
  8. I. Maitland, Successful Business Plans, Hodder & Stoughton, London 1998, s. 7-8.
  9. S.P. Robbins, R. Bergman, I. Stagg, M. Coulter, Management, Prentice Hall, Australia 2003, s. 224.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu