BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkaczyk Stanisław (Politechnika Warszawska; COBRO - Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie), Kużdowicz Beata, Wierzbicka Małgorzata (COBRO Warszawa)
Tytuł
Czynniki kształtujące innowacyjność instytutów badawczych
Factors Affecting Innovation of Research Institutes
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 457-470, rys., bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Instytuty naukowo-badawcze, Procesy innowacyjne
Innovative character, Scientific-research institute, Innovation processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono problematykę związaną z rolą instytutów badawczych w procesie kreowania innowacji i ich funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dokonano klasyfikacji elementów otoczenia instytutu uwzględniając w tym duży stopień skomplikowania relacji. Zidentyfikowano i podkreślono znaczenie czynników otoczenia instytutów badawczych, jako źródła wiedzy, stanowiących podstawę procesu innowacji. Wskazano na potrzebę zwiększonego nacisku na kreowanie rozwiązań innowacyjnych poprzez wspólny wysiłek nie jednego, a wielu podmiotów komplementarnych w aspekcie swoich kluczowych kompetencji oraz posiadanego potencjału do tworzenia innowacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents problems connected with the role of research institutes in the process of creating innovation and their functioning in the surrounding reality of socio-economic. The classification of elements of the environment institute taking into account the high complexity of the relationships. Identified and emphasized the importance of environmental factors, research institutes, as sources of knowledge, which the innovation process. The need of increased emphasis on creating innovative solutions through joint effort of not one, but many of those complementary in terms of its core competencies and its potential for innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beattie C.J., Reader R.D. (1971), Communicating the results of Research, [w:] Quantitative management in R&D, Chapman and Hall Ltd. London.
 2. Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, OPO, Bydgoszcz.
 3. Bogdanienko J. (red.) (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
 4. Drucker P.F. (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 5. Glikman P., Kwiatkowski S. (1991), Determinanty i kierunki polityki naukowej Polski, PWN, Warszawa-Łódź.
 6. Green Paper on Innovation (1995), European Commission.
 7. Griffin Ricky W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 8. http://www.findict.pl/slownik/otoczenie-przedsiebiorstwa.
 9. Kelm M. (2009), Mapowanie wiedzy w organizacjach B+R jako element procesu innowacyjnego, V Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza i innowacje" pt. Ochrona wiedzy i innowacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 10. Kotler Ph. (2005), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo REBIS, Poznań.
 11. Lundvall (1998), B.A. Lundvall, Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national system of innovation, [w:] Technical change and economic theory, G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg and L. Soete (red.), Pinter, London.
 12. Malecki J. (1991) Technology and Economic Development; the Dynamics of Local, Regional and National Change, Longman Group UK LTD, London.
 13. Mamica Ł. (2007), Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej, Wydawnictwo AE, Kraków.
 14. Marek St. i Białasiewicz M. (red.) (2011), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa.
 15. Markowski T. (1996), Od konkurencji zasobów do konkurencji regionów, [w:] Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, materiały pokonferencyjne, Łódź.
 16. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa.
 17. Peszko A. (2002), Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, AGH, Kraków.
 18. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), wyd. 3, OECD.
 19. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, PWN, Warszawa.
 20. Rothwell R., Zegveld W. (1985), Reindustrialization and technology, Longman, London.
 21. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 22. Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy (2003), PARP.
 23. Tkaczyk S. (2008), Programy i działania proinnowacyjne w odniesieniu do polskiej gospodarki, [w:] Materiały X Międzynarodowej Konferencji: TQM stymulatorem innowacyjności, Kłos Zb. (red.), Boszkowo.
 24. Tkaczyk S., Kużdowicz B. (2007), Zagadnienia innowacyjności w polskich jednostkach badawczo-rozwojowych, [w:] Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym-Quality of Life 2007, Skrzypek E. (red.), Kazimierz Dolny.
 25. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu