BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Romuald I. (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Platforma INNOPENA® jako narzędzie ożywienia współpracy nauki i przemysłu
INNOPENA® Platform as a Tool for Reviving Business with R&D Cooperation
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 471-483, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Platformy internetowe, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Innowacyjność, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Internet platforms, Industrial enterprises, Innovative character, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Wielkopolskie Voivodeship
Abstrakt
W pracy przedstawiono aktualną, niską innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce i przeanalizowano niektóre przyczyny tego stanu rzeczy. Są nimi różnego rodzaju bariery, a zwłaszcza bardzo niski poziom współpracy między sektorem nauki i przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie paradygmatu "innowacji otwartej" i zbudowanej na tej podstawie platformy internetowej INNOPENA®. Główne zadania tej platformy to ożywienie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem dla szybkiej wymiany i wdrażania innowacji. (abstrakt oryginalny)

This paper presents actual, unsatisfactory innovative activity of processing industry in Wielkopolska region. The analysis identified some barriers and particularly very low level of cooperation between enterprises and R&D sector represented by universities, institutes of Polish Academy of Science and others. The aim of this paper is presentation of newly established Internet platform INNOPENA®, which was built relying on the "open innovation" concept. It is hope, that this new instrument will improve cooperation for better innovation activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza porównawcza innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard (2008), Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 2. Benchmarking of technological parks in Poland (2010), Report for 2010, PARP, Warszawa.
 3. Brodzicki T. (2010), Ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski, Instytut Rozwoju, Warszawa.
 4. Chesbrough H. (2003), Open Innovation: The Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston Mass.
 5. EIS, Innovation Union Scoreboard, 2010 i 2011.
 6. Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1997), In the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University - Industry - Govermnment Relations, Cassell, London.
 7. Firmy muszą postawić na innowacje, "Rzeczpospolita" z 03.11.2011.
 8. Józefiak C. (2006), Pobudzanie innowacji, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2006 roku, T. Baczko (red.), PAN.
 9. Kurs na południe czy na północ, "Rzeczpospolita" z 20.03.2012.
 10. Talaga Ł, Zalewski R.I. (2011), Innovativeness of manufacturing companies in the Greater Poland Voividship in 2011, Towaroznawcze Problemy Jakości 4(29).
 11. Talaga Ł., Zalewski R.I. (2010), Innowacyjność przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce w latach 2008-2010, raport z badań.
 12. World Competitive Yearbook (2010, 2011), Institute of Management Development, Lozanna.
 13. Zalewski R.I. (2008), Rola i miejsce innowacji w burzliwym otoczeniu gospodarczym, [w:] Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Wyd. PIB Radom.
 14. Zalewski R.I. (2011), Aktywność innowacyjna województw w Polsce w latach 2006-2008, "Przedsiębiorstwo Przyszłości", 4(9).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu