BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węgrzyn Bogusław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Systemowe aspekty jakości procesów innowacyjnych
Systemic Aspects of Innovational Processes' Quality
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 3, cz. 1, s. 502-515, rys., tabl., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Jakość, Procesy innowacyjne, Postęp technologiczny, Innowacyjność, Efektywność, System zarządzania jakością
Quality, Innovation processes, Technological progress, Innovative character, Effectiveness, Quality management systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono uwarunkowania efektywności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie w aspekcie wymiaru technologiczno-organizacyjnego i personalno-jakościowego związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością. Dokonano przeglądu instrumentarium zarządzania jakością pod kątem ich wyboru do stosowania na szczeblu operacyjnym celem integracji treści technologicznych, innowacyjnych i jakościowych w postaci zadań produkcyjnych i instrukcji wykonawczych. Dokonano ich wyboru jako narzędzi optymalizujących systemowo procesy innowacyjne wg przyjętych 8 kryteriów. W podsumowaniu zawarto model organizacyjny integrujący działania technologiczne, innowacyjne i jakościowe przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Paper presents innovational processes effectiveness' conditionings in view of technological-organizational and personal-quality aspects connected with Quality Management System. Review of quality tools by criteria of implementation on operational level of enterprises' management in purpose of technological, innovational and quality subjects has been performed in form of production tasks and working instructions. Systemic selection of optimization tools for innovational processes quality has taken place according to selected 8 criteria. In summary organizational model of integration technological, innovational and quality activities of enterprise has been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2000), Ekonomia, PWE, Warszawa.
 2. Besterfield D.H. (2004), Quality Control, Pearson-Prentice Hall.
 3. Bugdol M. (2007), Kierunki rozwoju koncepcji zarządzania przez jakość, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 4. Crozier M. (2003), Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2006), Innowacje produktowe, technologiczne i organizacyjne jako podstawa rozwoju przedsiębiorstw high-tech., [w:] Współczesne problemy zarządzania, Grudzewski W., Hejduk I. (red.), WSZMiJO, Katowice.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 7. Hamrol A., Mantura W. (1998), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 8. Hamrol A. (2005), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kaczmarek B. (2008), Kierunki zmian w kształtowaniu umiejętności pracowników we współczesnych organizacjach (przedsiębiorstwach), [w:] Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, Kozakiewicz K. (red.), Tonik, Poznań.
 10. Karkowski T. (1999), Innowacje i przedsiębiorczość w firmie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 11. Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim (2005), Szczecin.
 12. Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa,
 13. Świadek A.(2002), Mikroekonomiczne podstawy kształtowania innowacyjności przedsiębiorstw i ich zmienność w czasie, [w:] Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, Janasz W. (red.),, WN US, Szczecin.
 14. Wiszniewski W. (1999), Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych, ORGMASZ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu