BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku), Widelska Urszula (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Orientacja na klienta jako przesłanka rozwoju małego przedsiębiorstwa - tradycyjne a nowoczesne ujęcie marketingu na przykładzie wybranych przedsiębiorstw w Podlaskiem
Client Orientation as A Factor of Development of Small Enterprise - Traditonal and Modern Conception of Marketing Example of Companies from Podlaskie Voivodoship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 167-173
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Orientacja na klienta
Small business, Costumer orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem rozwoju małych przedsiębiorstw w kontekście dostosowywania sfery marketingowej do zmian w otoczeniu rynkowym. Współczesny marketing bowiem to nie tylko rozbudowa sfery czynnościowej, lecz przede wszystkim przeorientowanie się na trwałe związki z klientami. W Polsce w sektorze małych przedsiębiorstw marketing nadal pełni tradycyjną funkcję, opartą na modyfikacji podstawowych narzędzi marketingowych. Tradycjonalizm przejawia się także w jednoznacznym utożsamianiu marketingu z promocją, co świadczyć może o realizacji funkcji marketingowej raczej w kontekście czynności, a nie strategicznego działania. W opracowaniu wnioskowanie zostało poparte wynikami badań przeprowadzonych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (głównie branży spożywczej i turystycznej) w województwie podlaskim. (fragment tekstu)

The aim of this study is presentation the main differences between modern and traditional marketing especially in the activity of small enterprise. The practice shows that an ability to create relationships with the environment is one of the most important abilities of a modern organization, thus an increasing role of relative capital. Conclusions has been drawn from current research of small enterprises in Podlaskie Voivod-ship (especially in food and tourism sectors).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Dębkowska, J. Moczydłowska, U. Widelska, J. Zielińska, R. Zieliński, Raport z badań opinii przedsiębiorstw Białegostoku, opracowany przez IBiA Sp. z o.o. w Białymstoku w grudniu 2009 r. (pełna wersja raportu http://www.bialystok.pl/395-strategia-rozwoju-miasta/default.aspx)
 2. R. Przygodzka, M. Kozłowska-Burdziak, K. Dębkowska, A. Sadowski, J. Ejdys, U. Widelska, A. Kononiuk, Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego,Sektor spożywczy, WUP w Białymstoku, Białystok 2009. Raport stanowi rezultat badań przeprowadzonych na zlecenie WUP w  Białymstoku w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.
 3. R. Przygodzka, M. Kozłowska-Burdziak, K. Dębkowska, A. Sadowski, J. Ejdys, U. Widelska, A. Kononiuk, Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego, Sektor turystyczny, WUP w Białymstoku, Białystok 2009. Raport stanowi rezultat badań przeprowadzonych na zlecenie WUP w Białymstoku w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.
 4. P. Zeller, Hierarchiczna klasyfikacja marketingu relacyjnego, "Marketing i Rynek" 2006, nr 9, s. 15-19.
 5. M. Kowalewska-Musiał, Marketing relacyjny - zmiana paradygmatu czy nowa orientacja rynkowa, "Marketing i Rynek" 2006, nr 3, s. 2-8.
 6. A. Kozakiewicz, Wartość dla klienta we współczesnej rachunkowości zarządczej, "Rachunkowość Zarządcza" 2007, nr 5.
 7. B. Dobiegała-Korona, Budowa i wzrost kapitału klienta, "CEO", maj 2008.
 8. B. V. Ouden., G.W. Ziggers., Capabilities, Management, Relational Capital and the Im-pact on Alliance Performance: An Empirical Study with Non-Equity Alliances, Proceedings of the 15th International Cooperative Forum 2004, Münster 2004; http://www.wiwi.unimuenster.de /06//igt/papers/Workshop02/Abstracts/Hr_Bd_Ouden/Ouden_ICF_2004_Brian_d en_Ouden.pdf, 5.10.2010.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w  latach 2006-2007; PARP Warszawa 2008.
 10. U. Kłosiewicz-Górecka, Małe firmy handlowe a zmiany w otoczeniu rynkowym, gazeta.pl, październik 2008.
 11. A. Sikorska, Sektor MŚP w świetle ostatnich badań Google, Portal finansowy IPO.pl, www.ipo.pl, październik 2009.
 12. J. Olędzki, D. Tworzydło, Z. Chmielewski, M. Wędrzyńska, Public Relations w małych i średnich przedsiębiorstwach, Kongregacja Przemysłowo-Handlowa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, Rzeszów 2008, s. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu