BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popowska Magdalena (Politechnika Gdańska), Starnawska Marzena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Formy edukacji wspierające przedsiębiorczość w Pomorskiem
Overview of Existing Educational and Training Programmes Aimed at Supporting Entrepreneurship in Pomeranian Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 182-188
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Edukacja, Przedsiębiorczość w programach nauczania, Przedsiębiorczość
Education, Entrepreneurship in the curriculum, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą przeglądu dostępnej oferty edukacyjno-szkoleniowej z zakresu przedsiębiorczości w regionie pomorskim. Autorki odnoszą się do działań instytucji otoczenia biznesu, jak i uczelni wyższych oraz zwracają uwagę na brakujące elementy dostępnych form wspierania przedsiębiorczości. Region pomorski odgrywa ogromną rolę w gospodarczym, politycznym i kulturalnym życiu Polski i regionu bałtyckiego. Na uwagę zasługuje fakt, że 43% jego gospodarki skoncentrowanych jest w aglomeracji Trójmiasta. Gospodarka Pomorza to z jednej strony tradycyjne dla regionu branże - przemysł stoczniowy, rafineryjny, maszynowy i meblarski, przetwórstwo spożywcze, produkcja papieru czy turystyka, z drugiej - coraz większego znaczenia nabierają innowacyjne branże oparte na nowych technologiach. Siłą napędową tej dynamicznej w skali kraju go-spodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Wskaźnik przedsiębiorczości w Pomorskiem należy do najwyższych w kraju. Jest to w dużej mierze wynikiem historycznie zakorzenionej otwartości mieszkańców regionu na dostrzeganie możliwości rynkowych, jak i wysokiej jakości otoczenia edukacyjnego, w którym ważną rolę odgrywają publiczne i prywatne uczelnie wyższe. Rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców regionu jest również celem funkcjonującej w Pomorskiem, podobnie jak w innych częściach kraju, sieci organizacji i instytucji powołanych do wsparcia biznesu. Szacuje się, że obecnie działania zmierzające do wspierania przedsiębiorczości prowadzi około 120 instytucji. (fragment tekstu)

The paper is an attempt of the overview of existing educational and training programmes that aim to develop entrepreneurship in pomeranian region. We provide examples from business support institutions together with universities' actions. We also point out potential gaps in the entrepreneurship development education approaches.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Wach, Entrepreneurship education in Poland, artykuł przedstawiony na konferencji ICELM 2008, http://www.upm.ro/proiecte/EEE/Conferences/papers/S605.pdf.
  2. N.E. Peterman, J. Kennedy, Enterprise education: Influencing students' perceptions of entrepreneurship, "Entrepreneurship - Theory and Practice", no. 28 (2), s .129-144.
  3. D. Kirby, Entrepreneurship education: can business schools meet the challenge?, "Education & Training" 2004, no. 46 (8/9), s. 510.
  4. K. Bacławski, K.M. Korczewa, P. Zbierowski, Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004, "Global Entrepreneurship Monitor", Fundacja Edukacyjna Bachalski, Poznań 2005, http://www.gemconsortium.org/national_reports.aspx.
  5. http://www.cieslik.edu.pl/index.php/ida/3/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu