BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybył Dariusz (Politechnika Poznańska), Grudzień Łukasz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Preinkubacja i inkubacja - usługi wspierające rozwój studenta
Preincubation and Incubation - Services Aiding Students' Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 189-197, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Studenci, Przedsiębiorstwo
Students, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Z powodu niejednoznaczności pojęć warto przytoczyć definicję preinkubacji i inkubacji. Bazując na doświadczeniu zdobytym przy obsłudze obu procesów1, autor zaproponuje własne definicje, które jednak nie odbiegają w znaczący sposób od występujących w literaturze, jedynie je optymalizują2 i porządkują. Preinkubacja - to usługa umożliwiająca przedsiębiorcy przetestowanie swojego pomysłu na biznes w realnych warunkach rynkowych. Preinkubacja polega na udzieleniu młodemu przedsiębiorcy (osobie fizycznej) osobowości prawnej i tym samym umożliwienie mu działania jak normalna firma bez jej fizycznej rejestracji. W ramach preinkubacji uczestnik może wystawiać faktury, zarabiać, podpisywać umowy oraz rozliczać koszty. W ramach usług dodatkowych i niepłatnych jest korzystanie z pomieszczenia biurowego i sali do spotkań oraz uczestnictwo w szkoleniach. Preinkubacja nie wymaga zarejestrowania firmy, nie można preinkubować firmy (fragment tekstu)

One of the main areas of operation of the academic business incubators are the services of pre-incubation and incubation. These services stimulate pro-entrepreneurship awareness and assist in student business by definition. The present thesis aims to present a model of pre-incubation and incubation ser-vices. The model was prepared on the basis of research on the participants of incubation and pre-incubation. These models aim to present the expectations of the said services' participants. The model is based on research conducted on 19 pre-incubated projects and 12 incubated projects. In order to achieve maximum. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej. Podręcznik dla organizatorów i pracowników, red. K. Zasiadły, J. Guliński, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przed-siębiorczości w Polsce, Poznań 1999, s. 115.
  2. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce. Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 135.
  3. K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo SOOIPP, Łódź-Kielce-Poznań 2009, s. 69 i s. 153.
  4. Benchmarking of Business Incubators. Final Raport, Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), Kent 2002.
  5. R.J. Kaden, Badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 93 i 133.
  6. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, WN PWN, Warszawa 2008, s. 345-346.
  7. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, WN PWN, Warszawa 2005, s. 726.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu