BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ośrodki szkoleniowo-doradcze jako instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
Business Support Centers as A Form of Supporting Enterprise Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 216-223, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Ośrodki szkolenia, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
Training centers, Institutional support of entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość jest procesem organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka. Działania objęte mianem przedsiębiorczości mogą być podejmowane przez przedsiębiorcę, czyli osobę, która organizuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz podejmuje związane z nią ryzyko. W dorobku nauk ekonomicznych przyjmuje się trzy wymiary definiowania przedsiębiorczości: - definiowanie osobowościowe, które koncentruje się na cechach i umiejętnościach, - behawioralne, odwołujące się do sposobu zarządzania i działania, - precyzujące funkcje ekonomiczne przedsiębiorcy w gospodarce. (fragment tekstu)

Changes that occurred in Poland after 1989 have created opportunities for entrepreneurship development, which resulted in an increase in the number of small and medium enterprises. This article presents the Business Support Centers which operate on Polish market. Author characterizes entrepreneurship support system and activities perform by Business Support Centers in Western Pomerania in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R.W. Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002, s. 730-731.
  2. A. Richert-Kaźmierska, Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości akademickiej w Polsce, "E-Mentor" 2010, nr 3 (35).
  3. Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa- Łódź 2001, s. 37.
  4. B. Nogalski, J. Karpacz, Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań opartych na studium przypadku, w: Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Michalski, S. Piocha, PTE, Koszalin 2008, s. 73.
  5. A. Rosa, Regionalne instrumenty wspierania finansowego przedsiębiorstw na przykładzie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Szczecin, maj 2008, s.  76.
  6. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2009, red. K.B. Matusiak, PARP, Łódź-Warszawa 2009, s. 16.
  7. Instrumenty transferu z pobudzania innowacyjności krajowych podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w  perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. J. Mertl, Fundacja Inkubator, Łódź 2001, s. 103.
  8. E.J. Blekely, Planning local economic development. Theory and Practice, SAGE Publications, Thousands Oaks-London-New Dehli 1994, s. 180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu