BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Springer Katarzyna (Politechnika Poznańska), Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Time based management - ocena korzyści dla małych przedsiębiorstw
Time Based Management - Small Company's Benefits Evaluation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 233-240
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Czas to pieniądz - określenie, które w ostatnim czasie bardzo realnie odzwierciedla sytuację zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Aby odnieść sukces na rynku, gdzie toczy się ciągła gra o najbardziej dochodowych klientów, firmy muszą zdawać sobie sprawę z konieczności realizacji szeregu zadań, i to realizacji określonej w czasie. Nieustanny pośpiech i notoryczny brak czasu to zjawiska powszechne, z którymi zmagają się duże organizacje, ale również małe i średnie firmy. Do tego dochodzą coraz bardziej rosnące wymagania klientów, które wymuszają na firmach, aby skoncentrowały się na szybszej, lepszej i dokładniejszej realizacji zlecenia/usługi. Wszystko to z kolei wymaga od członków organizacji wysokiej wydajności, pełnego zaangażowania i organizacji pracy, co nie zawsze jest spójne z dbaniem o własne zasoby psychiczne i fizyczne. Nieuchronnie zjawisko to w większości przypadków prowadzi do stresu oraz wypalenia zawodowego, które są kosztowne i dla organizacji, i dla pracowników.(fragment tekstu)

In order to be successful on the market where there is a constant struggle for the most profitable customers. Companies should realize that this is a must and they may undertake a number of tasks and to carry them out in a define time. The key solutions to achieve a competitive advantage becomes the effective time based management hav-ing as an objective the better use of time and to improve effectiveness of activities. The management based on time means that it is a unique and valuable sources. Among many small companies time has become a very important category - a rare good that you cannot sell nor save and store. Maybe that is why some small companies do not perceive the value of this factor or even have an opinion that time management do not provide with notable benefits for their activity development. When the company focuses on time it means the understanding of the customer, but mostly meeting his needs in terms of time, validity, innovative solutions, etc. It is also a flexible reaction to the trends and whims of a customer. The customer is able to pay a higher price for a specific good or services especially when the time is of the importance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, s. 71.
 2. Ch. Maige, J.L. Muller, Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1995, s. 19.
 3. A. Sokołowska, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fun-dacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 32- 33, 104-106.
 4. Ch. Fournier, Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa 1993, s. 43.
 5. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. T. Łuczka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005, s. 5.
 6. Podstawy organizacji i zarządzania, red. K. Kozakiewicz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993, s. 48.
 7. L.J. Seiwert, Jak organizować czas, WN PWN, Warszawa 1993, s. 7.
 8. P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, Kraków 1994, s. 39-40.
 9. Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błasz-czyk, WN PWN, Warszawa 2005, s. 274.
 10. R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo - logistyczne, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 125-126.
 11. G. Stalk, Time - the Next Source of Competitive Advantage, "Harvard Business. Review", lipiec-sierpień 1998, w: Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2003, s. 239.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu