BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Mikroprzedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego na dolnym Śląsku w latach 2005-2009
Micro-Enterprises With Share of Foreign Capital on the Dolny Śląsk (Lower Silesia) Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 241-248, tab.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał zagraniczny
Small business, Foreign capital
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Od lat wiadomo jest, iż gospodarki konkurują między sobą o przedsiębiorców, którzy dokonują lokalizacji swojej działalności gospodarczej na podstawie wielu determinant. Szczególnie ważne są zachęty inwestycyjne oferowane przedsiębiorcom zagranicznym, którzy wybierając miejsce prowadzenia swojej firmy, analizują szereg czynników lokalizacyjnych. W dobie gospodarki rynkowej zwiększa się zdolność przedsiębiorstw do dokonywania wolnych wyborów inwestycyjnych, w tym także lokalizacyjnych. Oprócz państwa (rządu) coraz częściej to jednostki samorządu terytorialnego mają istotny wpływ na to, czy dany przedsiębiorca wybierze ich gminę na miejsce lokalizacji swojej inwestycji. Zatem do zadań samorządów lokalnych zalicza się tworzenie warunków do stabilnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem władz gminnych i powiatowych jest dążenie do uzyskania przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych jednostek, polegającej na organizowaniu sprzyjającego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości. To właśnie powiaty, a częściej nawet gminy mają największy zakres kompetencji do samodzielnego podejmowania decyzji i kształtowania polityki finansowej. Osiemdziesiąt procent wszystkich dochodów samorządowych jest w gestii gmin, a ponadto to one same wpływają na kształtowa-nie się podatków i opłat lokalnych, co jest jednym z ważniejszych czynników lokalizacyjnych wchodzących w skład klimatu inwestycyjnego danego regionu.(fragment tekstu)

Basing on observances one may conclude that today, the local entrepreneurship development, including micro and macro enterprises is very substantial. Micro-enterprises operate rather within regional or local scale than the international one (their share in export does not exceed 15% during a year). This phenomenon shows they pose basis for functioning of communes, poviats, provinces which, due to investments made by such entities, have chance to develop their economies and social relations. The objective of this article was carrying out of examination of the Dolny Śląsk province (Lower Silesia) in terms of changes in the number of entities for years 2005-2009 with special consideration given to micro and small enterprises with foreign capital, whose number has been growing up for years. 2112 foreign enterprises were registered in the territory of Dolny Śląsk in 2008. Micro entities dominate - 1237, posing more than 50% of the entire population of such companies. Also small enterprises are frequent - 470, while number of middle enterprises - 283 and large ones - 122 is definitely much lower. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. www.stat.gov.pl, 15.11.2010.
  2. Global Free Zones of the Future 2010/2011. Winners, "Global Outlook FDI Magazine", June/July 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu