BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewska Agnieszka M. (Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie), Liczmańska Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamie
Using a Person As an Instrument of Persuasion in Advertising
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 133-149, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Techniki reklamy, Psychologia reklamy, Marketing konsumencki, Psychologia konsumenta
Advertising, Advertising technique, Psychology of advertising, Consumer Marketing, Consumer psychology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Popularnym zjawiskiem, jakie można zaobserwować na rynku reklamowym w ostatnich latach, jest wykorzystywanie znanych postaci do popularyzowania marek czy produktów. Sławne osoby odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu postaw wobec marki, którą promują, przekazując na nie część swojej popularności. Celem artykułu jest opisanie technik perswazyjnych, w których postać reklamowa odgrywa kluczową rolę i ukazanie ich praktycznego zastosowania poprzez podanie odpowiednich przykładów reklam. Posłuży temu jakościowa analiza przekazów reklamowych, ukierunkowana nie na określenie popularności poszczególnych ról nadawców posiłkowych (postaci reklamowych), a jedynie na egzemplifikację zagadnień teoretycznych z zakresu problematyki podjętej tematem niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)

A popular phenomenon which has been observed in the advertising market recently is using famous people to popularize brands or products. Famous people play a basic role in shaping the attitudes towards brands they promote by giving them a part of their popularity. The aim of the article is to describe persuasion techniques in which an advertising character plays the crucial role and to present their practical use by providing appropriate examples of adverts. For that purpose a qualitative analysis of visual and audiovisual advertising broadcasts is used which is oriented not at determining popularity of particular roles of auxiliary broad-casters (advertising characters) but only at exemplification of theoretical problems concerning the issues mentioned in the subject of this article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Człowiek - istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 2. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 3. Doliński D., Psychologia reklamy, Agencja Reklamowa Aida, Wrocław 2001.
 4. Grzegorczyk A., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 5. Hall E.T., Ukryty wymiar, Muza SA, Warszawa 2005.
 6. Heath R., Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 7. Jachnis A., Terelak J.F., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz 1998.
 8. Kelman H., Compliance, identification and internationalization - three processes of attitude changes, "Journal of Conflict Presolusion" 1958, Vol. 2.
 9. Kelman H., Processes of Opinion Changes, Public Opinion Quarterly, 1961, 25.
 10. Kozłowska A., Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 11. Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 12. Lynch J., D. Schuler, The matchup effect of spoesperson andproduct congruency: A schema theory interpretation, "Psychology &Marketing" 1994, No. 11.
 13. Maison D., Utajone postawy konsumenckie, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2004.
 14. Mika S., Psychologia społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 15. Murdoch A., Kreatywność w reklamie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 16. Reeves B., Nose C., Media i ludzie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
 17. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, The Free Press, New York 1995.
 18. Tease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Gemini, Kraków 1992.
 19. Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk 2004.
 20. Wiktor J. W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 21. Zatwarnicka-Madura B., Techniki sprzedaży osobistej, CeDeWu, Warszawa 2004.
 22. Zimbardo Ph., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu