BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Marek (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Polska polityka rynku pracy na tle europejskim
Polish Labour Market Policy on the Background of European Union
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 153-165, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Praca, Zatrudnienie, Bezrobocie, Polityka zatrudnienia, Polityka rynku pracy
Labour market, Labour, Employment, Unemployment, Employment policy, Labour market policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z aktywną i pasywną polityką rynku pracy, jej podmiotami i instrumentami. Głównym celem artykułu jest prezentacja różnic pomiędzy polską a europejską polityką rynku pracy i sformułowania wniosków dotyczących jej dalszych kierunków w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to presentation and identify main differences between labour market policy conducted in Poland and the other European Union members. To achieve this goal the comparative analysis was used with regard to such elements of the labour market policy as: expenditures on labour market policy as % of GDP, expenditures per person willing to take job, number of participants in active and passive labour market policy programmes per 100 person willing to take job in Poland and other EU countries. The results of comparison have allowed to conclusions about condition of polish labour market policy on the European Union background and provide to recommendation of necessary activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarz M., Polityka społeczna jako zaspokajanie istotnych potrzeb społecznych, Wyd. KPSW, Bydgoszcz 2008.
 2. Bednarczyk H. (red.), Woźniak I. (red.), Edukacja ustawiczna 2005. Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Warszawa 2005.
 3. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/labour_market/labour_market_po-licy/main_tables.
 4. http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2175_PLK_HTML.htm.
 5. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Postawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 6. Kwiatkowski E., Polityka makroekonomiczna jako instrument ograniczania bezrobocia. Podstawowe kontrowersje teoretyczne, [w:] Krajewski S. (red.), Tokarski T. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, UŁ, Łódź 2002.
 7. Labour market policy - expenditure and participants. Data 2010, EUROSTAT, Luxembourg Publications Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 8. Rymsza M., Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce, [w:] Kaźmierczak T. (red.), Rymsza M. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, ISP, Warszawa 2003.
 9. Turnowiecki W., Polityka społeczna, UG, Gdańsk 2002.
 10. Wiśniewski Z., Maksim M., Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Bilans i nowe wyzwania, [w:] Wiśniewski Z., Dolny E. (red.), Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 11. Wiśniewski Z., Polityka zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec, UMK, Toruń 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu