BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warzecha Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie podmiotów gospodarczych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych przedsiębiorstw
Spatial Diversity of Economic Subjects In Poland, With Particular Emphasis on Micro And Small Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 257-266, tab.,rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Podmioty gospodarcze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Business entity, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszych badań są struktury grup podmiotów gospodarczych podzielonych z punktu widzenia klasy wielkości podmiotu oraz struktury branżowe przedsiębiorstw niefinansowych w podziale terytorialnym na poziomie województw Polski. Podmioty gospodarcze w polskiej statystyce publicznej ze względu na wielkość podmiotu dzielą się na cztery grupy przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa, z liczbą pracujących do 9 osób, małe przedsiębiorstwa, od 10 do 49 osób, średnie przedsiębiorstwa, od 50 do 249 osób, i duże przedsiębiorstwa, powyżej 249 osób. (fragment tekstu)

The object of this study is the structure of groups of operators in terms of body size classes and industry structure of non-financial enterprises in the territorial division of Polish provinces. As regards the entity size economic subjects in the Polish public statistics are divided into four groups of enterprises: micro-entities with up to 9 persons employed, small entities with 10 to 49 people employed, medium entities with 50 to 249 people employed and large entities with more than 249 persons employed. Industry Analysis includes all economic subjects classified into different sections of the Polish Classification of Activities (PKD 2004). The purpose of the analysis is to answer the questions: - whether the enterprises divided by the size of the entity have a similar business structure within certain provinces, - whether the structure of working in the enterprises surveyed by the size of the entity is diverse, - whether industry structures of Polish provinces are diversified, - witch provinces according to certain criteria have the enterprise structures most and witch least similar to the national structure, - what is the position of micro and small enterprises compared to the complete structure of non-financiel enterprises. Statistical data come mainly from publications of GUS, Activity of non-financial enterprises. Test period are the years 2003 and 2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Kukuła, Przegląd wybranych miar zgodności struktur, "Przegląd Statystyczny" 1986, nr 4, s. 385-401.
  2. K. Kukuła, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu