BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajkowski Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wybrane aspekty wpływu budowy portu lotniczego Lublin na rozwój mikro i małej przedsiębiorczości w województwie lubelskim
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 63, s. 275-283, rys.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011 : tworzenie i zarządzanie
Słowa kluczowe
Lotnictwo cywilne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Civil aviation, Small business, Enterprise development
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
We współczesnej gospodarce wolnorynkowej, przy względnie szerokiej dostępności klasycznych czynników wytwórczych, szczególną rolę odgrywa przedsiębiorczość jako specyficzny rodzaj zasobów znajdujących się w dyspozycji społeczeństw. Przedsiębiorczość wywiera niebagatelny wpływ na rozwój gospodarczy oraz szeroko rozumiane bogactwo krajów (ekonomiczne, kulturowe, społeczne, cywilizacyjne, antropologiczne itp.). Pojęcie to szerzej w rozważaniach ekonomistów pojawiło się stosunkowo późno, mimo że znane było od XVII wieku. Powodem były trudności w zdefiniowaniu jego istoty. Współcześnie szczególne znaczenie dla gospodarek ma przedsiębiorczość "uprawiana" przez podmioty mikro, małe i średnie, określane jako sektor MŚP. To te podmioty, działając zazwyczaj na rynkach lokalnych, silnie oddziaływają na procesy gospodarcze w skali makroekonomicznej. Dzięki swojemu rozdrobieniu i niezależności podmioty tego rodzaju przesądzają o decentralizacji gospodarki i wprowadzają ją na tory gospodarki rynkowej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Gabryszak, MŚP w teoriach ekonomicznych, w: Ekonomia menedżerska dla MŚP w teorii i praktyce, red. S. Piocha, R. Gabryszak, Difin, Warszawa 2008, s. 12.
 2. W Polsce najczęściej stosowane są kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw według wielko-ści zgodnie z Rekomendacją Komisji Europejskiej z maja 2003 (2003/361/EC). Por. http://ec. europa.eu/enterprise/ enterprise_policy/ sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf, 26.02.2010.
 3. M. Strużycki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 19.
 4. G. Michalczuk, J. Michałów, J. Sikorki, Rola sektora bankowego w  rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyd. Uniwersytetu w  Białymstoku, Białystok 2006.
 5. R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 6. Wyniki badań pochodzą z szerszego projektu badawczego "EURO-Lotnisko 2012", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 7. Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s.  218.
 8. C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 199.
 9. Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego, raport, http://www.um.kielce.pl/pl/regionalny_port_lotniczy_kielce, s. 37.
 10. W. Mendenhall, R.J. Beaver, B.M. Beaver, Introduction to Probability and Statistics, "Duxbury Press" 2005, s. 26.
 11. Obliczona została średnia arytmetyczna dla szeregu rozdzielczego punktowego, określana jako średnia ważona, por. M. Sobczyk, Statystyka, WN PWN, Warszawa 1997, s. 31-32.
 12. Ekonomiczny wpływ Portu Lotniczego Poznań-Ławica na rozwój miasta i  regionu, Poznań 2005, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol, ger
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu