BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasikowska Janina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zasady interoperacyjności i standaryzacji w systemach wszechobecnych e-Government krajów Unii Europejskiej
The principles of interoperability and standardization in the European Union ubiquitous e-Government systems
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 29, s. 13-22, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
e-administracja, Informatyczne systemy zarządzania, Technologia informacyjna, Otwarte oprogramowanie
e-government, Management Information Systems, Information Technology (IT), Open source
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wizja komputeryzacji otoczenia człowieka stale zmienia się ze względu na różnorodność dostępnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Zdolność przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych przez urządzenia komputerowe rozwija się i rozszerza. Koncepcja systemów wszechobecnych, zapoczątkowana przez Marka Weisera, zakłada udział urządzeń komputerowych w każdej dziedzinie życia człowieka tak, aby działały one w tle, tzn. w otoczeniu człowieka, i wspomagały go. Po raz pierwszy M. Weiser zaproponował swoją koncepcję ubiquitous computing w 1988 r .3 , a następnie w latach 1991-1993 opublikował jej założenia. (fragment tekstu)

This paper presents the concept of interoperability and standardization of ubiquitous e-Government in the European Union. Authors show the term of interoperability and the three levels of interoperability assessment: technology, systems and tasks. Interoperability standards are considered in three aspects: technical, organizational and semantic. The paper presents the examples of EU countries with the most advanced framework for interoperability and the example of e-services fully on-line. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasikowska J., Stan realizacji i perspektywy rozwoju e-Administracji w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
  2. "Elektroniczna Administracja" 2008, nr 6, Centrum Promocji InformatykiSp. z o.o.
  3. http://www-sul.stanford.edu/weiser/Ubiq.html [dostęp 07.10.2012].
  4. Malotaux M., Harst G. van der, Achtsivassilis J., Hahndiek F., Preparation for Update European Interoperability Framework 2.0, final report. 04-06 2007 Engagement: 221402470.
  5. Olszak C., Bielewicz G., Wybrane problemy rozwoju administracji publicznej w warunkach gospodarki elektronicznej, w: Systemy wspomagania organizacji, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
  6. Weiser M., Some computer science issues in ubiquitous computing, "CACM" 1993, vol. 36, issue 7, http://dx.doi.org/10.1145/159544.159617.
  7. Weiser M., The computer for the 21st century, "Pervasive Computing" 2002, January- March, http://www.cim.mcgill.ca/~jer/courses/hci/ref/weiser_reprint.pdf.
  8. Weiser M., The computer for the 21st century, "Scientific American" 1991, vol. 265, no. 3, s. 94-104, http://wiki.daimi.au.dk/pca/_files/weiser-orig.pdf.
  9. Weiser M., Ubiquitous Computing, "Computer" 1993, vol. 26, no. 10, October, s. 71-72, http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/2.237456.
  10. Weyrich C., Orientations for WP2000 and beyond, ISTAG, 1999, cyt. za: S. Stanek, P. Zadora, M. Żytniewski, R. Kowal, Systemy wszechobecne oraz technologie agentowe, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu