BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzcieliński Stefan (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Niektóre symptomy zmiany strategii przedsiębiorstw. Wstępne wyniki badań wpływu GOW
Some Symptoms of Change of Business Strategy. Preliminary Results of the Impact of KBE
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 298, s. 170-178, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Strategia przedsiębiorstwa
Knowledge-based economy, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej podjęto badania dotyczące dostosowania się polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Celem badań jest stwierdzenie, czy przedsiębiorstwa rozpoznają warunki, jakie tworzy GOW, jako okazję do przekształcania się w przedsiębiorstwa bazujące na wiedzy. Ponieważ współczesne przedsiębiorstwa działają w otoczeniu zmiennym i nieprzewidywalnym, powinny stawać się bardziej zwinne. Analiza zwinności prowadzona jest ze względu na dostosowanie ich strategii, zasobów ludzkich, technologii teleinformatycznych oraz struktur organizacyjnych. W artykule przedstawiono wstępne dane dotyczące zmiany orientacji strategicznej przedsiębiorstw nakierowanej na zwiększenie ich zwinności. Zmiana ta jest opisana zaangażowaniem przedsiębiorstw w obserwację ich otoczenia, dostosowywanie się do zmian w otoczeniu, oddziaływanie na czynniki otoczenia oraz zmianę otoczenia na inne.(abstrakt oryginalny)

The Faculty of Engineering Management of Poznań University of Technology has undertaken research on the adaptation of Polish enterprises to the Knowledge Based Economy (KBE). The main research problem is to find if Polish enterprises recognize the condition of KBE as opportunities and became Knowledge Based Enterprises. As they act in changeable environment they should become more agile. This is studied in four dimensions of adjustment: strategy, human resources, information and communication technology and organizational structure. In this paper some initial data are presented concerning the changes of strategic orientation of enterprises. Among them there are such aspects as the effort of the firms to scan the environment, adapt to the changes in the environment, and influence the factors in the environment or to move to another environment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dove R., Responseability, Wiley, New York 2001.
  2. Goldman S., Negal R., Preiss K., Agile Competitors and Virtual Organization. Strategies for Enriching the Customer, Van Nostrand Reinhold, New York 1995.
  3. Kidd P.T., Agile manufacturing: Key issues, [w:] P.T. Kidd, W. Karwowski (red.), Advances in Agile Manufacturing, IOS Press, Amsterdam 1994.
  4. Komisja Europejska, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03.2010.
  5. Prahalad C.K., Hamel G., The core competences of the corporation, "Harward Business Review", May-June 1990.
  6. Trzcieliński S., Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  7. Trzcieliński S., Trzcielińska J., Some elements of theory of opportunities, "Human Factors and Ergonomics in Manufacturing and Service Industries" 2011, vol. 17 (6), s. 575-586.
  8. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Fundusze i programy pomocowe UE, Warszawa 2006.
  9. World Bank Institute, Measuring knowledge in the world's economies, Washington 2007, http://siteresources. worldbank.org /INTUNIKAM/ Resources/KAM_v4.pdf (20.10.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu