BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzynek Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Efektywność procesów w oparciu o wiedzę na przykładzie wdrożenia standaryzacji w organizacji międzynarodowej
Effectiveness of Processes Based on knowledge on the Example of Implementation of Standardization in an International Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 298, s. 187-195, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia
Słowa kluczowe
Wiedza
Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje współdzielenie się wiedzą w organizacji międzynarodowej, która wdraża podejście procesowe. Efektem działań na rzecz podnoszenia efektywności pracy jednostek biznesowych międzynarodowej organizacji jest dzielenie się najlepszymi praktykami i wiedzą. Dążenie do wspólnych standardowych procesów dla wszystkich jednostek biznesowych, wykorzystywanie najlepszych praktyk prowadzi do integracji wiedzy w organizacji, co wpływa na poprawę wspólnych i lokalnych wskaźników.(abstrakt oryginalny)

The article shows sharing of knowledge in an international organization which implements process approach. The result of actions to improve work effectiveness of business units of an international organization is sharing the best practice and knowledge. Aspiration to shared, standard processes for all business units, using the best practices leads to the integration of knowledge in an organization which influences the improvement of common as well as local rates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Fincham R., Rhodes P., Principles of Organizational Behaviour, Oxford University Press, New York 2005.
  2. Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów, Difin, Warszawa 2006.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, GWP, Gdańsk 2011.
  4. Morlidge S., Player S., Future Ready. How to Master Business Forecasting, John Wiley & Sons Ltd., Cornwall 2010.
  5. Nonaka J., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
  6. Peters T.J., Waterman Jr R.H., W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, MT Biznes, Warszawa 2011.
  7. Rummler G.A., Brache A.A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu