BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwicka Magdalena Krystyna (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Foresight sieci gospodarczych w kontekście transformacji wiedzy. Wyniki badań na przykładzie Wielkopolski
Foresight of Economic Networks in the Context of Knowledge Transformation. Research Findings in Wielkopolska Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 298, s. 205-215, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia
Słowa kluczowe
Potencjał innowacyjny, Wiedza, Gospodarka
Innovation potential, Knowledge, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje syntetyczne (wybrane) wyniki badań związanych z projektem realizowanym w ramach Programu operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" pn. "Foresight »Sieci gospodarcze Wielkopolski« - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę", realizowanego od września 2009 r. do grudnia 2011 r. Analizy wykazały duży potencjał innowacyjny regionu oraz umożliwiły antycypację funkcjonowania sieci gospodarczych. Badania Delhi oraz analizy systemowe prowadzone metodyką myślenia sieciowego stanowiły podstawę sformułowania scenariuszy rozwoju regionu w aspekcie poprawy innowacyjności i opracowania rekomendacji dla władz samorządowych Wielkopolski.(abstrakt oryginalny)

The paper presents collective (chosen) research results connected with the project financed within the Innovative Economy Operational Programme "Foresight 'the economic networks of Wielkopolska region' scenarios of knowledge transformation supporting innovative economy" which was realized from September 2009 to December 2011. The analysis showed a high innovation potential of the region and enabled the anticipation of functioning of economic networks. The Delphi method and system analysis conducted with the application of network thinking were the basis for formulating scenarios of the region development in the aspect of innovation improvement and elaboration of recommendations for local government authorities of Wielkopolska region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  2. Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wpierających innowacyjną Wielkopolskę, t. 1, Badania uzupełniające, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011a.
  3. Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wpierających innowacyjną Wielkopolskę, t. 2, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011b.
  4. Foresight "Sieci gospodarcze Wielkopolski" - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  5. Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  6. Raport z badań metodą Delphi do projektu "Foresight »Sieci gospodarcze Wielkopolski« - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę, M.K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
  7. Zacher L., Transformacja społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  8. www.fsgw.put.poznan.pl, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu