BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czakowski Dariusz (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Wzrost gospodarczy a strategie rozwoju polskiego rolnictwa
Economic Growth and Polish Agricultural Development Strategies
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 167-178, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Wzrost gospodarczy, Rynek rolny, Strategia rozwoju rolnictwa, Gospodarka żywnościowa, Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne, Produkt krajowy brutto (PKB), Koszty transakcyjne
Agriculture, Rural development, Economic growth, Agricultural markets, Agricultural development strategy, Food economy, Rural areas, Arable farm, Gross domestic product (GDP), Transaction cost
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza kwestie związane z obecną sytuacją polskiego rolnictwa oraz kierunków jego rozwoju w świetle kształtowania się wskaźników wzrostu gospodarczego w Polsce w ostatnich latach. (abstrakt oryginalny)

Article raises issues related to the current situation of Polish agriculture and the directions of its development in the light of the indicators of economic growth in Poland in recent years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaug M., Teoria Ekonomii. Ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 2000.
 2. Cichy K., Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 3. Czyżewski A., Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 4. Czyżewski A., Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju sektora rolno-żywnościowego, [w:] Czyżewski A., Sapa A. (red.), Mechanizm wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 5. Czyżewski A., Teoretyczne przesłanki polityki rolnej, [w:] Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 6. Czyżewski A., Wstęp, [w:] Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 7. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 8. Czyżewski B., Instytucje w tworzeniu struktur agrobiznesu, [w:] Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 9. Henisz-Matuszczak A., Dualny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 10. Kudrycka I., Czynniki kształtujące wzrost PKB w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego". Zeszyty naukowe nr 1, 2005/11.
 11. Kujaczyński T., Struktury wytwórcze w gospodarce żywnościowej w świetle przepływów międzygałęziowych, [w:] Czyżewski A. (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 12. Nasiłowski S., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2007.
 13. Próchniak M., Czynniki wzrostu gospodarczego - przegląd wyników badań empirycznych, [w:] Rapacki R. (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji konwergencja czy dywergencja, PTE, Warszawa 2009.
 14. Woś A., Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2, IERiGŻ, Warszawa 1998.
 15. Woś A., Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje, IERiGŻ, Warszawa 1995.
 16. Zegar J. S. (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, nr 11, IERiGŻ, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu