BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchanek Michał (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Badania operacyjne ograniczeń aktywności organizacji pozarządowych w kształtowaniu metropolitalnego rynku transportowego Trójmiasto
Operational Research on Constraints of the Activity of Non-government Organisations in the Process of Shaping the "Trojmiasto" Metropolitan Transport Market
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 165, s. 120-128, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Transport publiczny, Organizacja transportu, Organizacje pozarządowe, Badania operacyjne
Metropolitan area, Public transport, Organization of transport, Non-governmental organisation, Operations research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Trójmiasto
TriCity
Abstrakt
Trójmiasto jest jednym z najsilniej rozwijających się ośrodków metropolitalnych w Polsce, jednak ze względu na fakt, że jest to ośrodek policentryczny, brak w nim ujednoliconego systemu transportu publicznego. Za organizację transportu odpowiadają jednostki użyteczności publicznej podległe odpowiednio miastom Gdańsk, Gdynia oraz Wejherowo, zaś funkcję przewoźników pełnią przedsiębiorstwa komunalne i prywatne. Odrębną, acz relatywnie niewielką rolę pełnią na rynku transportowym Trójmiasto organizacje pozarządowe. Celem artykułu jest prezentacja operacyjnych metod badania i kwantyfikowania barier działalności organizacji pozarządowych w realiach systemu transportowego Trójmiasto, zaś problemem badawczym ocena trafności doboru barier ograniczających aktywność organizacji pozarządowych oraz adekwatnych do nich metod ich operacjonalizacji. (fragment tekstu)

Polycentric metropolitan area Trojmiasto in the north of Poland, by the Gdansk Bay is one of the most important urban centres for the Polish economy. The level of development of the collective public transport system is one of crucial factors for the functioning of such a vast urban area. Public services, in the form of local government departments or budget units are responsible for the organisation of transport services within the metropolis. They are coordinated by the metropolitan public transport union, MZKZG. Either municipal or private carriers are responsible for the realisation of transport services. The metropolitan transport market is dominated by public services or private businesses, while the "third sector" subjects have a relatively small participation in the market shaping process, mostly due to their lack of competiveness, connected with the non-profit activity formula. The objective function of those subjects is based on the desire to fulfil the needs of a limited social group, which are not satisfied through the default market mechanism. Hence, the NGOs organise special transport services, which do not fit within the objectives of traditional public services. Therefore, the objective function of the NGOs and the objective function of the subjects which create transport policy are convergent, however the scale of work of NGOs is far smaller, because of the fact that various constraints exists, not all of which are, however, active. The methodology of operational research allows to analyse the problem of the NGO activity in the process of shaping the Trojmiasto metropolitan transport market which is formulated in this way. Operational research on the constraints of NGO activity lead to a conclusion that the furthest constraint is the lack of periodic financing sources. The third sector organisations also point out heavy competition between them and barriers against access to the transport services feasibility studies. Therefore, the adaptation of the role of a transport policy stakeholder seems a necessary predictive value for the non-government organisations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania operacyjne. Red. W. Sikora. PWE, Warszawa 2008.
 2. Blajer-Gołębiewska A., Zielenkiewicz M.: Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku. W: Teoretyczne aspekty gospodarowania. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 3. Herbst J., Przewłocka J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2011.
 4. Kozubski J.J.: Wprowadzenie do badań operacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
 5. Miller D.W., Starr M.K.: Praktyka i teoria decyzji. PWN, Warszawa 1971.
 6. Rutkowski K.: 5-lecie Szybkiej Kolei Miejskiej. "Rynek Kolejowy" 2010, nr 12.
 7. Wyszomirski O.: Rola, zadania i zasady funkcjonowania regionalnego pasażerskiego transportu drogowego w latach 2008-2015 w świetle przewidywanych zmian organizacyjnych, prawnych i społecznych. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa 2008.
 8. Wyszomirski O.: Strategia marketingowa ZKM w Gdyni. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia 2011.
 9. Oficjalna Strona Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, http://www. mzkzg.org/, dostęp: 20.12.2012.
 10. Strona Internetowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo, http://www. mzkwejherowo. pl/, dostęp: 20.12.2012.
 11. Strona Internetowa Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, http://www.ztm.gda. pl/hmvc/, dostęp: 20.12.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu