BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Charakterystyka polskich organizacji non profit w sferze transportu na podstawie wyników badań ankietowych
The Characteristics of Polish Non Profit Organizations Focusing on Transport on the Basis of the Questionnaire Survey Results
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 165, s. 129-135, rys., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Polityka transportowa, Organizacje transportowe, Badania ankietowe
Non-profit organisations, Transport policy, Transport organizations, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczególnym sektorem gospodarki, w którym obserwuje się dużą aktywność organizacji non profit, jest transport. W sektorze transportu działa wiele organizacji o różnym zasięgu, koncentrujących się najczęściej na wybranych gałęziach transportu i działalności transportowej, m.in. organizacje i zrzeszenia spedycyjne, logistyczne, czy kluby miłośników poszczególnych gałęzi transportu. W 2011 roku w Katedrze Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod kierunkiem prof. UE dr hab. M. Michałowskiej podjęto badania, których celem była identyfikacja organizacji non profit działających w sferze transportu oraz rozpoznanie głównych obszarów ich działalności, a także próba oceny relacji między tymi organizacjami a podmiotami polityki transportowej różnych szczebli. W artykule zaprezentowano wybrane rezultaty pierwszych dwóch etapów prowadzonych prac badawczych, w tym w szczególności badań ankietowych przeprowadzonych wśród zidentyfikowanych organizacji non profit, działających w obszarze transportu. (fragment tekstu)

The activity of non-profit organizations is a part of the civil society development. Transport is the sector of an economy in which the great collaboration potential exists among the official authority and organizations of the third sector. The article presents the results of questionnaire survey conducted by the Transport Department of the University of Economics in Katowice in 2012 amongst Polish non-profit organizations focusing on transport. Based on achieved results principal areas of activity of these organizations were recognized. It was also possible to make the attempt of the evaluation of the relationship between non-profit organizations and subjects of the transport policy of different ranks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hausner J.: Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
  2. Lubieniecka-Kocoń K., Urbanek A.: Rola organizacji non profit w tworzeniu i realizacji polityki transportowej. Raport z badań ankietowych. UE, Katowice 2012 (materiał niepublikowany).
  3. Sargeant A.: Marketing w organizacjach non profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 wraz z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu