BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
Źródło
Przedsiębiorczość - Edukacja, 2005, vol. 1, s. 189-193
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne
Słowa kluczowe
Edukacja młodzieży, Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość w programach nauczania
Youth education, Entrepreneurship, Entrepreneurship in the curriculum
Abstrakt
Jedną z istotnych przyczyn występowania niezwykle wysokiego, bo sięgającego 40%, bezrobocia w grupie wiekowej 19-24 lata, jest nieodpowiedni poziom przygotowania młodzieży do funkcjonowania w realnym świecie gospodarki rynkowej. Wiedza, a przede wszystkim umiejętności młodzieży nie są dostosowane do rzeczywistych potrzeb gospodarki XXI wieku. Odpowiedzialność za taki stan ponosi system edukacji. Okazuje się, że programy nauczania nie dostarczają uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych aktualnie na rynku pracy. W niewystarczającym stopniu szkoły kształtują wśród młodego pokolenia Polaków autentyczne postawy przedsiębiorcze. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Orczyk: System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego. [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Podtest, Warszawa 2004.
  2. J. Szomburg: Biała Księga 2003, część I, Polska wobec Strategii Lizbońskiej. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
  3. M.J. Radło: Strategia Lizbońska. Konkluzje dla Polski. ISP, Ekspertyzy, Rekomendacje, Warszawa 2002.
  4. M. Bratnicki, J. Strużyna: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wyd. A. E., Katowice 2001.
  5. P.F. Drucker: Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
  6. Z. Jasiński: Kształtowanie środowiska dla zachowań przedsiębiorczych. [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Warszawa 2004.
  7. T. Rostkowski: Profil absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej. Warszawa 2003 (maszynopis powielony).
  8. Education and Industry: Partnership in Action, ESHA, 1992.
  9. A. Kwiatkiewicz: Dynamika rynku pracy a kształtowanie postaw przedsiębiorczych. W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Podtest, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-3296
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu