BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Adam Piotr (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Dostępność transportu publicznego na przykładzie Warszawy. Aktywność organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki transportowej w zakresie ogólnodostępnej komunikacji zbiorowej
Public Transport Availability on the Example of Warsaw. Nongovernmental Organizations Activity in Creating Transport Policy within Generally Available Public Communication
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 165, s. 136-144, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Polityka transportowa, Organizacje pozarządowe, Komunikacja miejska
Public transport, Transport policy, Non-governmental organisation, Municipal transport
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Odwołując się do przykładu Warszawy, zostanie przedstawiona aktywność organizacji pozarządowych w zakresie oddziaływania na politykę transportową miasta. Głównym przedmiotem zainteresowania będzie dostępność transportu publicznego, rozumiana jako dostosowanie do potrzeb różnych grup pasażerów wymagających specjalnych rozwiązań. Jako założenie wyjściowe przyjmuje się powiązanie przestrzeni z transportem. Zostaną zidentyfikowane grupy użytkowników oraz organizacje, które starają się je reprezentować. Następnie zaprezentowane zostaną główne problemy dostępności transportu w stolicy oraz związek niedostępnej komunikacji zbiorowej z wykluczeniem społecznym. Na końcu zostaną przedstawione wnioski oraz rekomendacje dotyczące usprawnienia współpracy przedstawicieli urzędów z organizacjami pozarządowymi. (fragment tekstu)

Providing equal accessibility for all groups of users, including invalids, is one of major challenges for contemporary public transportation systems. The aim of this article is to present, using case of Warsaw, opportunities for cooperation between local government and nongovernmental organizations to create transport policy considering specific needs of all groups of passangers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński A. i in.: Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Warszawa 2009, http://www.siskom. waw.pl/komunikacja/strategia-2015.pdf, dostęp: 1.07.2013:
 2. Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 2011 nr 5, http://www.rpo.gov.pl/ pliki/ 13269665950.pdf, dostęp: 1.07.2013.
 3. Dyr T.: Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich. Politechnika Radomska, Radom 2009.
 4. Larkins K., Dunning A.E.: Accessible Transportation and the Built Environment on College Campuses. Transportation Research Board of the National Academies 2011.
 5. Madanipour A.: Social Exclusion and Space. W: The City Reader. 5th edition. Routledge, New York 2011.
 6. Miller H.J.: Social Exclusion in Space and Time - draft. University of Utah 2005.
 7. Geurs K., van Wee B.: Discussing Equity and Social Exclusion in Accessibility Evaluations. W: "European Journal of Transport and Infrastructure Research", September 2011, Iss. 11(4).
 8. Samorząd Równych Szans: Dostępna przestrzeń publiczna. Fundacja Rozwoju Regionalnego, Kraków 2009.
 9. Warszawskie Badanie Ruchu 2005. Biuro Planowania i Rozwoju Warszawy, http://siskom. waw.pl/komunikacja/WBR2005-raport-koncowy.pdf, dostęp: 1.07.2013.
 10. Wielki test wind i podnośników w Warszawie 2011. Raport Zielonego Mazowsza, dostęp: 1.07.2013.
 11. http://mapabarier.siskom.waw.pl/wp-content/uploads/2012/04/2011-Zielone-Mazowszetest- wind-i-podno%C5%9Bnik%C3%B3w.pdf, dostęp: 1.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu