BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Lodz University of Technology, Poland)
Tytuł
Shaping Corporate Social Responsibility in the Conditions of Cultural Differences Between the Cooperating Institutions
Źródło
Equilibrium, 2011, vol. 6, nr 4, s. 79-95, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Organizacje wielokulturowe, Współpraca przedsiębiorstw, Różnice kulturowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Intercultural organisation, Enterprises cooperation, Cultural differences
Uwagi
summ.
Abstrakt
Corporate social responsibility (CSR ) is not only a philosophy of acting for many companies, but a basic strategy for building a competitive advantage. Unfortunately, in the conditions when as a result of globalization the bonds of international cooperation are becoming stronger and stronger, it is increasingly difficult to shape. The factor of significant influence here is the partners' cultural diversity. Understanding the foundations of this diversity provides an opportunity to make more conscious decisions concerning the choice of partners and forms of cooperation. It also facilitates project-making and implementing CSR tools. The key issue here is the identification and evaluation of pro-social features of the partners' culture. Choosing the partners from the culture suitable for implementing CSR allows to maximize its benefits. The aim of this paper is to demonstrate the influence of national and organizational culture on the way of shaping CSR . In order to study the issue, the foundations of the topic, the nature of national and organizational culture, have been characterized. In addition, the underlying cultural differences and basic problems of shaping CSR have been signalled. The empirical demonstration of the issue are the results of CSR research in selected companies from different EU countries, but belonging to the same capital groups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Guide to CSR in Europe. Country Insights by CSR Europea 's National Partner Organisations (2009), October.
 2. Ackoff R.L. (1994), The Democratic Corporation, Oxford University Press, New York.
 3. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Adamik A. (2010), Kultura zaufania jako determinanta efektywności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, [in:]AdamikA. (ed.), Zarządzanie relacjamimiędzyorganizacyjnymi. Doświadczenia i wyzwania, "Monografia Politechniki Łódzkiej" nr 1928, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 5. Adamik A. (2011), Kulturowe uwarunkowania skuteczności działań innowacyjnych przedsiębiorstw, "Współczesne Zarządzanie" (w druku).
 6. Aniszewska G. (2003), Geneza pojęcia "kultura organizacyjna", "Przegląd Organizacji, nr. 10,
 7. Barabasz A. (2002), Osobowość organizacji, [in:] H. Jagoda, J. Lichtarski (ed.) Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezorganizacja, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. AE im. O. Langego We Wrocławiu, Wrocław.
 8. Crozier M, Friedberg E. (1982), Człowiek i system, ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa.
 9. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 10. Glińska-Neweś A. (2007), Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, Dom Organizatora, Toruń,
 11. Harris P. R., Morgan R. T. (1987), Managing Cultural Differences, Gulf Publishing Co, Houston
 12. Harrison L. E., Huntington S. P. (red.) (2003), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 13. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 14. Keen P. (1991), Shaping the Future: Business Design Through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 15. Kłoskowska a. (1957), Charakter narodowy a osobowość we współczesnej problematyce badań społecznych, "Kultura i Społeczeństwo", t. I.
 16. Kroeber A. L., Kluckhohn C. K. M. (1952), Culture, Meridian Books, New York.
 17. Lewandowski A. (2008), Kultura a dobrobyt, Personel Plus, 9.
 18. McClelland D. C., Winter D.G. (red.) (1969), Motivating economic achievement, Free Press, New York, Collier-Macmillan, London, New York.
 19. Mead M. (1973), Coming of Age in Samoa, Modern Library, New York.
 20. Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 21. Porter M. E. (2003), Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu, [in:] L. E. Harrison, S. P. Huntington (ed.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 22. Rojek-Nowosielska M. (2008), System i modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [in:] Pisz Z. (ed.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 5 (1205), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Rok B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 24. Shein E.(1992), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 25. Sikorski Cz. (2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 26. Steinmann H, Schreyogg G. (1992), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 27. Tapscott D. (1998), Gospodarka cyfrowa, Businessman Book, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-765X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu